Ledarskap – vad är hållbart ledarskap?

Ledarskapsutbildning leder till hållbart ledarskap

Vi uppmärksammar debattartikeln under rubriken ”Kliv in i ett modernt och hållbart ledarskap” som författats av fyra centerpartister. Vad är ledarskap egentligen och vad betyder till exempel modernt eller hållbart ledarskap. Här kommer ett försök till att förklara innebörden. Är du ny som ledare är ett tips att du går en ledarskapsutbildning så snart som möjligt. Den kommer att hjälpa dig att lägga grunden för ditt hållbara ledarskap.

”Det är ”inne” att organisationer skapar och använder uttryck och begrepp för att markera förändringar i delar av, eller hela organisationen. Inte minst gäller detta landstinget Sörmland som nyligen myntade begreppet ”modigt ledarskap”.

Inför maktskiftet 2014 har Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna bildat fyra arbetsgrupper, varav en arbetar med modernt ledarskap.

Vad menas då med ”modigt ledarskap”, eller modernt ledarskap? Hur arbetar man för att detta ska bli verklighet i en organisation? På vilken nivå ska man börja, vem får vara med i förändringsarbetet, vilka hinder kan man stöta på och hur gagnar detta patienten?

Modigt ledarskap ställer krav på individer, grupper och organisationer. Att förbättra samspelet mellan politiker och cheftjänstemän bör vara ett första steg i ett modernt och hållbart ledarskap.  Alla borde vara överens om att det behövs strukturerade styrsystem med tydliga uppdrag.

Den politiska styrningen bär ansvaret för visioner, mål och uppföljningar. Det är dock nödvändigt att målsättningarna fastställs gemensamt med ledande tjänstemän. Politiker företräder medborgarna, medan ledande tjänstemän är ”operativa chefer” som verkställer politiska beslut. Ett samarbete dem emellan underlättar genomförandet av besluten. Ett sådant samspel förtydligar gränsen mellan politik och förvaltning.

Fungerande dialog är ett andra steg i ett modernt och hållbart ledarskap. Dialogen tydliggör politikers och ledande tjänstemäns ansvar, samt skapar ömsesidig förståelse och respekt. Att lyssna på varandra förstärker samarbetsförmågan och förtroendet. Bygga ett förtroende tar lång tid, men när det väl finns där, skapas en kultur för tillit, som är ett tredje steg i ett modernt och hållbart ledarskap.

Medarbetarna är en organisations viktigaste varumärke; en resurs som skapar en tydlig identitet. Aktiva och engagerade medarbetare behöver tydliga värden och värderingar i den organisation de arbetar i. De vill vara med i organisationens utveckling. Att uppmuntra och engagera medarbetarna är ett fjärde steg i ett modernt och hållbart ledarskap.

Det är i mötet mellan patienten och vården som det avgörs hur politikerna lyckats i sin roll som medborgarnas representanter. Politiker ska inte ägna sig åt detaljstyre, utan följa upp fattade beslut. Ledande tjänstemän ska omsätta målen på ett sätt att medarbetare får mer tid att ägna sig åt patienterna.

Låt då medarbetarna utvecklas i en transparent och öppen organisation. Låt oss kliva in i ett modernt och hållbart ledarskap där ALLA finns med på tåget.

Pia Bernthling (C), ledamot i alliansarbetsgrupp modernt ledarskap

Ann Berglund (M), ledamot i alliansarbetsgrupp modernt ledarskap

Marcus Sjöström (KD), ledamot i alliansarbetsgrupp modernt ledarskap”