Nya jobb

Nya vägar till studentjobb

Sveriges ungdomsarbetslöshet är alldeles för hög. Särskilda studentjobb skulle kunna minska arbetslösheten, skriver Olof Lavesson (M):

”Sveriges höga ungdomsarbetslöshet är en svart fläck i ett annars väldigt välmående land. Trots en sysselsättning som ökat med drygt 100 000 personer bara under det senaste året, är arbetslösheten bland ungdomar mycket hög. I en internationell jämförelse utmärker sig Sverige. Länder med låg total arbetslöshet brukar även ha en låg ungdomsarbetslöshet. Men trots att Sveriges totala arbetslöshet är lägre än EU-snittet är ungdomsarbetslöshet högre än snittet.

Regeringen har satsat stort för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Halverade arbetsgivaravgifter, möjligheten för långtidsarbetslösa ungdomar att fullgöra sina studier på grundskole- eller gymnasienivå med ett högre studiebidrag samt erbjudandet om utbildningsorienterade kurser på landets folkhögskolor är några av insatserna.

Förutom höga ingångslöner och en stelbent arbetsmarknad så är ett av de största hindren bristen på arbetslivserfarenhet. Just detta har Danmark lyckats få bukt med genom ett studentmedarbetarsystem som ger studenter relevant arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet samtidigt som man får lön.

Arbetslösheten är hela 11 procent lägre för studenter som haft ett relevant studentjobb än för studenter som inte haft det. Dessutom lyckas cirka 30 procent av de danska studenterna säkra sitt första jobb innan studierna är avslutade. Studentmedarbetarsystemet är inte en formell del av den danska utbildningen, utan är jobb som utannonseras och söks som övriga tjänster på arbetsmarknaden. Avtalen är individuella, men har sin bas i närliggande kollektivavtal och lönenivån är något lägre än en nyexaminerad students ingångslön.

Inom praktiska ämnen är det självklart att diskutera praktik och lärlingsutbildningar. På ett naturligt sätt underlättas övergången mellan studier och arbete. Lika självklart borde detta vara inom teoretiska ämnen. Ett relevant studentjobb, stärker kontakterna till arbetsmarknaden och har stor betydelse för ett framtida yrkesliv. Även i Sverige borde nu arbetsmarknadens parter samordna sig och dra nytta av ett system som bevisligen innebär fördelar för alla sidor.”