Agilt ledarskap

Agilt ledarskap i en snabbrörlig organisation

Agilt ledarskap modernt ledarskapAgilt ledarskap (Klicka här) är den nya ledarskapsmetoden i en snabbt skiftande omvärld, där nya krav hela tiden ställs på dig som chef och ledare. Tidigare var förändring och nya förutsättningar tillfälliga utmaningar, idag är de en del av vardagen. Agilt ledarskap ger dig ett handgripligt ramverk för att bygga ett framgångsrikt och hållbart ledarskap i en snabbrörlig organisation. Det agila ledarskapet tar inte bara hänsyn till en föränderlig värld och ändrade förutsättningar, det välkomnar det.

Agilt ledarskap har under senare tid fått allt mer uppmärksamhet och många företag har börjat införa agila metoder och arbetssätt. Det agila arbetssättet utgår från människorna i företaget, samtidigt som de inblandade arbetar interaktivt och flexibelt genom intensiv kommunikation och ett mycket nära samarbete.

Agil kommer från engelskan och betyder smidig och lättrörlig. Som utbildad agil ledare leder du ditt team mot uppsatta mål genom stor flexibilitet, anpassningsförmåga och kreativitet. Det är ett långsiktigt hållbart ledarskap – det är agilt ledarskap.

Agilt ledarskap | Kursinnehåll

Agilt – ett förhållningssätt och en modell

Skillnaden mellan klassisk plandrivet och agilt ledarskap

Bakomliggande teorier: cyklisk kontinuitet

Vinster med den agila modellen

En ledares yttersta ansvar

Förstå och ta tillvara på människors potential

De fyra komponenterna som ligger till grund för människors prestation

HR-cykeln; från ax till limpa

Förstå och hantera motivation

Problem- och förändringshantering

Hur vi reagerar på och möter problem

En strukturerad process för känslomässiga reaktioner

Analytisk och kreativ problemlösning

Bygga och utveckla laganda

Att agera förebild

Entusiasmera till samarbete

Uppskatta och ta till vara på olikheter inom gruppen

Den agila modellen – steg för steg

Kausalitet som utgångspunkt

Lägga grunden för en cyklisk utveckling av grupp och ledare (CUGL)

Medarbetarsamtal: planering, coachning, återkoppling och uppföljningAtt gå från plandrivet till agilt ledarskap

Myten om en organisations värderingar

Skapa en autonom spelplan med hjälp av vision, mål och principer

Exempel på systemstöd för agilt ledarskap

Agilt ledarskap modernt ledarskap

Lämna en kommentar