Anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt

Ledarskapsutbildning tar upp arbetsrätten

Under våra kurser i ledarskap för nya chefer brukar ett avsnitt om arbetsrätten ingå. Som chef behöver du lära dig om till exempel anställningsavtal, uppsägningar, Ny LAS med mera. En utbildning för chefer lär dig bland annat att ett anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt. Det är ett personligt avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Innehållet i dessa avtal kan skilja lite från varandra, men det är ofta en blandning av källor. Exempelvis kommer innehållet från kollektivavtal, domstolspraxis och lagar där det handlar om lön, arbetstider och semester bland annat.

Kurs i arbetsrätt för chefer

Anställningsavtal tas upp under ledarskapsutbildningOm du behöver spetskompetens inom arbetsrättsområdet är en kurs i arbetsrätt att föredra. Där går ni igenom lagar och regler mer grundligt. Du får till exempel kunskaper om kollektivavtal. Om du ingår i ett kollektivavtal inom ditt företag är det där du hittar dina och dina anställdas villkor och vad det är som gäller. Om du inte har något kollektivavtal är det lagar och praxis du utgår ifrån när du skriver ett anställningsavtal. Detta och mycket mer får du lära dig i en utbildning inom arbetsrätt för chefer.

Få kunskaper om anställningsavtal

Du som går en ledarskapsutbildning med inriktningen mot arbetsrätt för chefer får lära dig att ett anställningsavtal är giltigt som både muntligt och skriftligt. Torts detta är det ändå bra att dokumentera det som gäller, mest för sin egen skull. Det kan vara svårt att bevisa vad man har rätt till utan att ha det på pränt. Om du gått utbildning vet du att senast en månad efter en ny anställning måste arbetsgivaren ha nedtecknat de villkor som är väsentliga för anställningen.

Lär dig mer om avtalets innehåll under en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning i arbetsrätt radar upp innehållet som måste stå i ett anställningsavtal. Du får insikter om att avtalet ska innefatta personuppgifter, arbetsplats och första dagen på anställningen. Du lär dig att den anställdas yrkesroll och arbetsuppgifter ska vara specificerade. Där ska stå information om den aktuella anställningsformen med uppsägningstid, lönevillkoren och uppgifterna om längd på betald semester- och normal arbetsvecka. Även uppgifter om ett aktuellt kollektivavtal ska vara med, om sådant finns.

Utbildad ledare har kunskaper inom arbetsrätten

En utbildad ledare (som till exempel gått en ledarskapsutbildning) har kunskaper om arbetsrätten. Han eller hon vet att anställningsavtalet reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med dess skyldigheter samt rättigheter. Du vet även att innehållet i ett sådant avtal är mycket viktigt, då dessa lagar och regler har stor betydelse för båda arbetsgivare och anställd. Om någon av lagarna skulle brytas kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till både anställd och fackförbund. Därför att det verkligen att rekommendera att ta kontakt med en fackman vid upprättandet av ett anställningsavtal som kan hjälpa till att skapa ett korrekt avtal. Du som känner dig osäker på detta område bör gå en kurs i arbetsrätt i Stockholm eller någon annanstans.