Ledarskapsutbildning för ledare

Ledarskapsutbildning när du leder utan chefsmandat

Utbildning för ledare är bra
Ledarskapsutbildning för informella ledare

En ledarskapsutbildning för ledare som inte är chefer hjälper dig att få de viktiga grunderna inom ledarskapet på plats. Att bli ansvarig för en grupp är en rolig utmaning och ofta ett steg uppåt i karriären. Men utan att ha fått grundläggande kunskaper om ledarskap startar du i uppförsbacke. Under vår utbildning Att leda utan att vara chef utvecklar du under två dagar dina färdigheter i att leda utan att ha chefstitel. Du lär dig vad det innebär att sitta på stolen mellan ledningen och medarbetarna, med bara visst mandat att fatta beslut.

Utveckla färdigheter inom ledarskap

En utbildning i ledarskap för informella ledare gör att du utvecklar dina färdigheter inom flera olika områden. Du blir bättre på att möta förväntningar och krav på ledaren och att börja leda tidigare kollegor. Detta i sig är en särskild utmaning, vilken ofta kräver kunskaper för att ro i land. Vidare lär du dig om gruppens dynamik och spelregler och att kommunicera som en ledare. Även området delegera får du känna på och du lär dig att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Moderna kurser i ledarskap för den informella ledaren lägger basen för ett hållbart ledarskap.

Få kunskaper om de besvärliga och jobbiga samtalen

En ledarskapsutbildning om att leda utan att vara chef är en värdefull utbildning att gå i början av din ledarkarriär. Du får många nya lärdomar med dig, som både underlättar ditt ledarskap och gör jobbet roligare. Våra utbildningsledare är proffs på att lotsa dig igenom såväl fakta som praktik, teori såväl som utförande. Fokuset ligger på dig och ditt informella ledarskap och du lär dig att våga axla rollen som ledare. Utbildningarna passar för flera olika ledarroller, till exempel Ny som arbetsledare och projektledare.

En ledarskapsutbildning för ledare som inte är chefer

Hur gör du för att leda andra utan att vara chef? Kruxet är att du befinner dig mellan två stolar; å ena sidan chefen för gruppen och å andra sidan individerna i teamet. Du saknar mandat att fullt ut bestämma, men förväntas ändå leverera resultat. Att gå en ledarskapsutbildning i ett tidigt skede kommer att vara en stor hjälp för dig. Där får du kunskaper om vad som kan förväntas av dig i din roll, hur det är att leda kollegor och hur du hanterar tråkiga saker, som konflikter och oenighet i gruppen.

Varför gå en ledarskapsutbildning?

Först och främst ger en ledarskapsutbildning, som har fokus på det informella ledarskapet, en bra och stabil bas inom ledarskapsområdet. Du får en gedigen grund att utgå ifrån, som du sedan har nytta av under hela din karriär som ledare. Utbildningen behandlar många saker som du har lätt att relatera till i din egen arbetsvardag och du kan därför börja applicera kunskaperna direkt. Exempel kan vara att förstå hur roller uppstår i teamet och varför det är så viktigt att det redan från början är solklart vem som ansvarar för vad.

Ökade kunskaper om professionen ledarskap

Utbildningen är mycket bra för dig som står i begrepp att bli ledare, men som inte har titeln ”chef”. Exempel kan vara att du ska börja leda en arbetsgrupp eller ett projekt. Du kan också ha blivit samordnande för en enhet eller ett team och ska sitta som spindeln i nätet och koordinera uppgifter som ska utföras. Även om du har jobbat ett tag i ledande befattning, men aldrig har gått en ledarskapsutbildning, kan du behöva gå denna utbildning. Det ger dig ökade kunskaper om ledarskapet som profession och gör att en hel del bitar som du funderat på faller på plats.