Konstruktiv konflikthantering är bra ledarskap

Teoretiska kunskaper om konflikthantering

När du är ny som chef är det mycket du ska lära dig och kunna behärska på kort tid. Förbered dig genom en eller flera kurser i ledarskap, och se till att en av dem innehåller konflikthantering. Du kanske kommer till en helt ny arbetsplats med nya medarbetare och arbetsmetoder. Samtidigt som du som ny chef ska lära känna dina medarbetare och få deras förtroende är det också du som måste kunna sätta ner foten om situationen skulle kräva det. Därför vill det till att du känner dig säker när det kommer till konflikthantering. En ledarskapskurs ger dig verktygen som både förebygger och hanterar konflikter.

Praktiska lärdomar under en ledarskapskurs

En ledarskapsutbildning tar upp konflikthanteringEn ledarskapskurs är ett bra tillfälle att få praktiska lärdomar om konflikter. Konflikthantering handlar om att kunna tackla en eventuell konflikt innan den brutit ut och istället medla mellan parterna så båda känner sig hörda. Hur du hanterar dessa eventuella konflikter är avgörande för hur dina kommande relationer kommer att se ut på din arbetsplats. Särskilt när du är ny som chef och dina medarbetare inte ännu har lärt känna ditt ledarskap och arbetssätt. Du som chef har rollen för ett syfte vilket är att leda ditt team så de förväntningar som finns på dessa uppfylls.

Behov av kompetens inom hantering av konflikter

Det finns ett stort behov av kompetens för att kunna hantera konflikter. Att kunna behärska konflikthantering har en väldigt stor betydelse för hur du själv mår. Gå gärna en kurs i ledarskap som innehåller hantering av osämja och konflikter. Det finns flera olika konfliktstilar du som ledare och chef kan använda dig av. Det viktigaste är att hitta det som känns mest naturligt för just dig. Konstruktiv konflikthantering är baserat på flexibilitet så det viktiga för dig som är ny som chef är att vara öppen för att det finns flera lösningar till ett problem. Dessutom har det betydelse för vad ni som team kommer att kunna prestera tillsammans.

Lär dig grunderna genom ledarskapsutbildning

Grunderna inom ämnet konflikthantering får du genom att anmäla dig till en ledarskapsutbildning. En basutbildning innehåller oftast ett avsnitt om konflikter. Du kan även välja en utbildning som ger dig djupare spetskompetens inom konflikthantering. Grunden i all hantering av konflikter är kommunikation, då det är enda sättet för båda parter att nå ut till varandra. Därför är det din uppgift som ledare att ha kunskap om bra och mindre bra sätt att uttrycka sig. Samt veta att din del i konflikten är att lyssna på båda sidor och försöka tillgodose bådas behov så långt det går.