Ditt förtroende som ledare

Utbildad ledare skapar förtroende

När du som ledare går kurser i ledarskap, och därmed regelbundet fyller på dina förråd av kunskap, ökar förtroendet för dig. När du kan använda verktyg som mötesformat, teknik och kommunikation samt metoder för beslutsfattande blir ditt förtroendekapital större. En ledarskapskurs kan därför sägas vara en investering i förtroende. När du har ställt in riktningen för ditt team är det dags att leverera. Med andra ord vill du se till att varje teammedlem känner ansvar för din gruppens resultat. Detta kräver förtroende, och det får du genom att skaffa dig kunskaper genom utbildning i att leda på distans.

Lär dig skapa trygghet i teamet

Spridda team kämpar ofta för att bygga och upprätthålla förtroende. De saknar både den fysiska närheten som skapar sammanhållning, och kunskaper om hur de ska ta itu med kulturella skillnader. Som ledare behöver du lära dit att bygga upp ett teamförtroende. En utbildning om distansledarskap innehåller ofta även denna del och lär dig metoder som fungerar. Till exempel får du tips om att hålla regelbundna distansmöten, att be om teamets input i kritiska organisationsfrågor och hur ni firar olika saker som stärker lagets gemensamma insats. Under utbildningen får du den kanske viktigaste insikten av alla; att förstå att förtroende kommer med tiden och sammanhållning inte kommer över en natt.

Hantera utmaningar i att leda på distans

En utbildningsledare har stora kunskaper av vad distansledarskap innebär och han eller hon delar gärna med sig av rena kunskaper och tips. Utbildaren vet till exempel att spridda teammedlemmar har ofta en hatkärleksrelation till digitalt lagarbete. Även om de älskar ny kommunikationsteknik, ogillar de att inte veta hur man använder den. De kanske tycker det intressant att lära sig om olika kulturer, men tycker inte om de missförstånd som följer av en språkbarriär. Vissa kanske uppskattar friheten i att arbeta på distans, men känner sig också utanför slingan och isolerade. Alla dessa saker behöver du som ledare inse och förstå. Genom att gå kurser i ledarskap, som tar upp att leda på distans, lägger du grunden för att få denna förståelse.

Ledarskapskompetens kommer genom bra kurser i ledarskap

Det är viktigt för teamledare att komma ihåg att deras medlemmar har unika erfarenheter och perspektiv. Kurser i ledarskap ger den ledarskapskompetens som lägger grunden för detta synsätt. Du får kunskaper och lärdomar om till exempel språkets inverkan. Idag, när engelska har blivit språket för att göra affärer, kan det vara frestande att tro att alla som kan engelska också har samma tankesätt och värderingar. En välutbildad ledare vet att han eller hon måste tänka på sina egna kulturella antaganden och beteenden. Se till att du leder på ett sätt som återspeglar både ditt och dina gruppmedlemmars olika preferenser. En utmaning, javisst. Men med utbildning i att leda blir det enklare att förstå vad du ska göra.

Träna upp ditt ledarskap

Det finns inte många naturliga ledare, därför behöver du utbildning som lär dig att leda. De flesta ledare går kurser i ledarskap för att lära sig mer om sitt yrkesområde. Det handlar om att du lär dig vad ledarskap innebär och hur du ska utöva det. Sedan kan du lära dig av andras visdom eller få insikter från personlig erfarenhet. Att bli en effektiv ledare handlar om kunskaper och att använda dessa på rätt sätt. En utbildning i ledarskap ger dig know-how och moderna kunskaper. Här visar vi på några saker du får träna dig i att göra för att bli en bra ledare.

Lär dig att hålla vad du lovar

En utbildning i ledarskap går igenom det här med förtroende. Där ingår att aldrig lova sådant du inte är säker på att du kan hålla. Inget dödar din trovärdighet snabbare än ett missat löfte eller ej uppfyllda förväntningar. Ibland kan det vara utmanande att hålla löften, ibland är det nästan omöjligt. Du behöver lära dig att dina åtaganden kräver disciplin och integritet. Du får öva på detta såväl under en ledarskapsutbildning på distans som under en fysisk utbildning. Övningar är viktiga, därför ingår de som ett naturligt inslag under utbildningsdagar för ledare.