Ekonomi för icke ekonomer

En speciell ledarskapskurs

Det finns en speciell ledarskapskurs som heter Ekonomi för icke ekonomer (eller ekonomi för chefer). När det drar ihop sig för att göra en årsredovisning från det gångna året så kan det ofta vara väldigt nervöst för dig som är budgetansvarig chef. Du vet ju faktiskt inte hur mycket vinst ni verkligen kommer upp i. Eftersom du har gått utbildning i ekonomi har du dock lärt dig hur du stämmer av hur det gått under året. Du har därför en ungefärlig kontroll, och känner dig lugnare än kollegan som inte fått gå kurs i ämnet.

Utbildning i ekonomi

Utbildning i ekonomi för icke ekonomer
Lär dig företagsekonomi

Helst vill du kunna öka din enhets vinst hela tiden och kunna slå vinstrekord för varje räkenskapsår som går. Men så är det ju sällan. Du kommer utan tvekan någon gång komma till det läge där du redovisar betydligt sämre siffror än föregående år. Men eftersom du gått en speciell ledarskapskurs i ekonomi för chefer känner du ingen oro. Du behärskar de ekonomiska fraserna och termerna och kan ganska enkelt förklara för ledningsgruppen vad de röda siffrorna beror på.

Ekonomi för chefer skapar trygghet

Hjärtum Utbildning erbjuder en kurs som vi kallar Ekonomi för icke ekonomer. Under kursen får deltagarna en grundläggande förståelse för företagsekonomins olika begrepp. De lär sig om många olika delar som omfattar allt från kostnadsanalyser till likviditetsbudgetar och bokslut samt hur det går till att göra en detaljerad och funktionell årsredovisning. Kunskaperna förstärker och utvecklar deltagarnas finansiella färdigheter och kunskaper vilket gör att de i sin tur förstärker sitt företags ekonomiska styrkor och minskar dess svagheter.

Ledarskapskurs kan innehålla ekonomi

En ledarskapskurs kan alltså innehålla ekonomi. Detta är en speciell variant av utbildning som vänder sig till ledare och chefer med resultatansvar. Det kan alltså på många sätt påverka ett företags vinst positivt om man går en kurs som berör ekonomi för icke ekonomer. På så sätt kan man i en större grad undvika fallande inkomstkurvor. En välutbildad personalstyrka skapar förutsättningar för ekonomisk förståelse. Då kan man alltså se till att även om man aldrig kommer komma till det läge där man slår vinstrekord vartenda år ändå göra det betydligt fler år. Och att överlag ha en lite högre vinst och då också göra det till ett lite roligare arbete att göra årsredovisning.