Agilt ledarskap

Agilt ledarskap i en snabbrörlig organisation

Agilt ledarskap modernt ledarskap
Lär dig utöva ett agilt ledarskap

Agilt ledarskap är den nya ledarskapsmetoden i en snabbt skiftande omvärld, där nya krav hela tiden ställs på dig som chef och ledare. Många ledarskapsutbildningar har  därför poppat upp som behandlar det agila synsättet. Ett program för agila ledare innehåller sätt att smidigt lära sig att hantera förändring och nya förutsättningar. Det gäller att inse att detta inte är tillfälliga utmaningar, idag är de en del av vardagen. När du lär dig om agilt ledarskap får du ett handgripligt ramverk för att bygga ett framgångsrikt och hållbart ledarskap i en snabbrörlig organisation. Det agila ledarskapet tar inte bara hänsyn till en föränderlig värld och ändrade förutsättningar, det välkomnar det.

Ledarskapsutbildning för agila ledare

Agilt ledarskap har under senare tid fått allt mer uppmärksamhet och många företag har börjat införa agila metoder och arbetssätt. För att få de agila metoderna att verkligen få genomslagskraft krävs oftast utbildning. Det agila arbetssättet utgår från människorna i företaget, samtidigt som de inblandade arbetar interaktivt och flexibelt genom intensiv kommunikation och ett mycket nära samarbete. Under grundläggande kurser i ledarskap med fokus på agilitet får deltagarna lära sig hur de arbetar på detta sätt i praktiken.

Lär dig vad agilt betyder

Agil kommer från engelskan och betyder smidig och lättrörlig. Som utbildad agil ledare leder du ditt team mot uppsatta mål genom stor flexibilitet, anpassningsförmåga och kreativitet. Det är ett långsiktigt hållbart ledarskap som snabbt kan ställa om till olika situationer. Det är vanligt med agilt ledarskap vid till exempel projektledning. Där fungerar synsättet särskilt bra, eftersom det kan vara stora svängningar i ett projekt. Då passar lättrörligheten mycket bra, vilket den agila projektledaren jobbar efter.

Vad kan en utbildning i agilt ledarskap innehålla?

En ledarskapsutbildning som tar fasta på det agila arbetssättet kan innehålla många olika delar. Bland annat brukar utbildaren ta upp skillnaden mellan klassisk plandrivet och agilt ledarskap. Vilka de bakomliggande teorierna till det agila ledarskapet är brukar också ingå i utbildningen. Man visar på vinster med den agila modellen och hur ledaren kan förstå och ta tillvara på människors potential. Du lär dig att det framför allt finns fyra komponenter som ligger till grund för människors prestation och utbildningen går igenom vilka dessa är.

Övrigt innehåll kan vara:

 • HR-cykeln; från ax till limpa
 • Förstå och hantera motivation
 • Hur vi reagerar på och möter problem
 • En strukturerad process för känslomässiga reaktioner
 • Analytisk och kreativ problemlösning
 • Att agera förebild
 • Entusiasmera till samarbete
 • Uppskatta och ta till vara på olikheter inom gruppen
 • Kausalitet som utgångspunkt
 • Lägga grunden för en cyklisk utveckling av grupp och ledare (CUGL)
 • Medarbetarsamtal: planering, coachning, återkoppling och uppföljning
 • Att gå från plandrivet till agilt ledarskap
 • Skapa en autonom spelplan med hjälp av vision, mål och principer
 • Exempel på systemstöd för agilt ledarskap