Agilt ledarskap

Agilt ledarskap i en snabbrörlig organisation

Agilt ledarskap modernt ledarskapAgilt ledarskap är den nya ledarskapsmetoden i en snabbt skiftande omvärld, där nya krav hela tiden ställs på dig som chef och ledare. Många ledarskapsutbildningar har  därför poppat upp som behandlar det agila synsättet. Ett program för agila ledare innehåller sätt att smidigt lära sig att hantera förändring och nya förutsättningar. Det gäller att inse att detta inte är tillfälliga utmaningar, idag är de en del av vardagen. När du lär dig om agilt ledarskap får du ett handgripligt ramverk för att bygga ett framgångsrikt och hållbart ledarskap i en snabbrörlig organisation. Det agila ledarskapet tar inte bara hänsyn till en föränderlig värld och ändrade förutsättningar, det välkomnar det.

Ledarskapsutbildning för agila ledare

Agilt ledarskap har under senare tid fått allt mer uppmärksamhet och många företag har börjat införa agila metoder och arbetssätt. För att få de agila metoderna att verkligen få genomslagskraft krävs oftast utbildning. Det agila arbetssättet utgår från människorna i företaget, samtidigt som de inblandade arbetar interaktivt och flexibelt genom intensiv kommunikation och ett mycket nära samarbete. Under en grundläggande ledarskapsutbildning som ger utveckling i agilt ledarskap får deltagarna lära sig hur de arbetar på detta sätt i praktiken.

Lär dig vad agilt betyder

Agil kommer från engelskan och betyder smidig och lättrörlig. Som utbildad agil ledare leder du ditt team mot uppsatta mål genom stor flexibilitet, anpassningsförmåga och kreativitet. Det är ett långsiktigt hållbart ledarskap, eller med andra ord, det är agilt ledarskap.

Agilt ledarskap | Utbildningsinnehåll

En ledarskapsutbildning som tar fasta på det agila arbetssättet kan då innehålla följande delar:

Agilt – ett förhållningssätt och en modell

 • Skillnaden mellan klassisk plandrivet och agilt ledarskap
 • Bakomliggande teorier: cyklisk kontinuitet
 • Vinster med den agila modellen
 • En ledares yttersta ansvar

Förstå och ta tillvara på människors potential

 • De fyra komponenterna som ligger till grund för människors prestation
 • HR-cykeln; från ax till limpa
 • Förstå och hantera motivation

Problem- och förändringshantering

 • Hur vi reagerar på och möter problem
 • En strukturerad process för känslomässiga reaktioner
 • Analytisk och kreativ problemlösning

Bygga och utveckla laganda

 • Att agera förebild
 • Entusiasmera till samarbete
 • Uppskatta och ta till vara på olikheter inom gruppen

Den agila modellen – steg för steg

 • Kausalitet som utgångspunkt
 • Lägga grunden för en cyklisk utveckling av grupp och ledare (CUGL)
 • Medarbetarsamtal: planering, coachning, återkoppling och uppföljning
 • Att gå från plandrivet till agilt ledarskap

Myten om en organisations värderingar

 • Skapa en autonom spelplan med hjälp av vision, mål och principer
 • Exempel på systemstöd för agilt ledarskap