Ledarskapskursen Ny som chef

Ledarskapskurs för ny chef

Ny chef lär sig genom ledarskapsutbildning
Kursen finns i två steg; grund och forts

Våra kurser i ledarskap för nya chefer ger dig stödet du kan komma att behöva för att på ett bra sätt kunna leda din grupp. Kurserna heter Ny som chef steg 1 respektive steg 2. Du får ett brett fält av kunskaper. Från att tackla ensamma situationer till att ta beslut. Att vara ny som chef kan vara en av de roligaste erfarenheterna en person som tycker om att leda och utveckla saker och ting kan få erfara. Men det kan också upplevas som ensamt. Chefen på ena sidan, och personalen arbetar under chefen på den andra sidan. Även om det finns en vänskaplig ton er emellan, så kommer det att dyka upp stunder då du ensam måste fatta beslut.

Lär dig om kommunikation

En ledarskapskurs har flera fördelar för en ny chef. Du får lära dig om kommunikation, konsten att tala och lyssna. Du får möta andra likasinnade med delade erfarenheter och upplevelser. Som ny chef är det värdefullt för dig att träffar andra deltagare i utbildningen, som arbetat både kortare och längre tid som chef. Genom att lyssna till deras berättelser kan du få många värdefulla tips och råd. Ibland fortsätter konversationen efter kursen och du kan bygga på ditt nätverk med kontakter från utbildningen.

Att utbilda dig och lära dig nya saker

Se en kurs i ledarskap som ett spännande avbrott ur vardagen, som dessutom fördjupar dig i ledarens spännande värld. Möt utbildningsledare med flera års erfarenhet av att utbilda och lära. Möt andra utbildningsdeltagare och sist men inte minst, möt dig själv. Vilken typ av ledare är du idag? Vilken typ av ledare vill du vara? Oavsett om vägen mellan de två frågorna är kort eller lång, låt oss komma överens om att du kan bli den ledare du vill vara. Den resan börjar med ett aktivt steg, nämligen att boka in dig på en ledarskapskurs.