Certifierad ledare

Utbildningen Certifierad ledare

Ta steget till certifierad ledare, genom vår ledarskapsutbildning som ger utveckling för den mer erfarne ledaren. Som ledare behöver du lära dig att anpassa din kommunikation efter situation och målgrupp. Att kommunicera som ledare innebär bland annat att uppmärksamma känslor och hantera dessa för att skapa positiva relationer. Med utbildningen certifierad ledare får du lära dig konsten att läsa av andra människor och på så sätt hur du kan bemöta dessa på bästa sätt.

Praktiska övningar under vår ledarskapsutbildning

Att kunna förstå och läsa av andra individer kräver praktisk övning och en teoretisk grund i hur vi människor fungerar. Under vår utbildning får du de rätta egenskaperna och får dessutom goda tillfällen till att öva genom rollspel. Med ökade kunskaper skapas en passion för ledarskap och den påverkan ditt sätt att leda har på andra. Genom vår utbildning får du nya lärdomar om ledarskap. Du lär dig med andra ord att bli en expert inom ledarskapsområdet.

Certifierad ledare – ur innehållet:

  • Uppgiften att leda andra – ramar och förväntningar
  • Ledarskap med framförhållning – möt behoven i förväg
  • Viktiga värdegrunder och drivkrafter som styr
  • Att leda sin grupp med framgång
  • Arbeta på ett smartare sätt som sparar tid
  • Chefskap kontra ledarskap – balansakten mellan makt och ledning
  • Utarbeta din plan som ledare