Certifierad ledare

Utbildningen Certifierad ledare

Ta steget till certifierad ledare, genom våra kurser i ledarskap för den mer erfarne ledaren. Som ledare behöver du lära dig att anpassa din kommunikation efter situation och målgrupp. Att kommunicera som ledare innebär bland annat att uppmärksamma känslor och hantera dessa för att skapa positiva relationer. Med utbildningen certifierad ledare får du lära dig konsten att läsa av andra människor och på så sätt hur du kan bemöta dessa på bästa sätt. Din kommunikationsförmåga blir bättre och du kan nå längre i ditt ledarskap.

Praktiska övningar under vår ledarskapsutbildning

Att kunna förstå och läsa av andra individer kräver praktisk övning och en teoretisk grund i hur vi människor fungerar. Under vår utbildning får du de rätta egenskaperna och får dessutom goda tillfällen till att öva genom rollspel. Med ökade kunskaper skapas en passion för ledarskap och den påverkan ditt sätt att leda har på andra. Genom vår utbildning får du nya lärdomar om ledarskap. Du lär dig med andra ord att bli en expert inom ledarskapsområdet.

Certifierad ledare – ur innehållet

Vi fördjupar oss i själva uppgiften att leda andra och tittar på ramar, krav och förväntningar. Dina personliga värderingar spelar en stor roll i ditt ledarskap och vi tittar på värdegrunder och drivkrafter. Som ledare behöver du även blicka framåt så att du kan möta behov i förväg. Detta är också ett ämne under utbildningsdagarna, liksom att förstå skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Det kan verka självklart, men alltför många blandar ihop ledningsmandat med makt. Visst har du makt som ledare, men du måste hitta balansen mellan maktutövning och ledarskap.

Resultatet blir framgång

Lärdomarna från utbildningen bidrar till att du kan leda din grupp med framgång och mod. När du förstår mer om innebörden av ledarskapet kan du också bli en bättre ledare. Dina medarbetare kommer att märka det på dig. Du blir tryggare och känner tilltro till din förmåga. Det skapar lugn i arbetsgruppen och du får en helt annan pondus. Du blir inte kaxigare, utan med trygghet kommer modet att leda med tillit till medarbetarna.

En certifierad ledarskapsutbildning med workshop

Hjärtum Utbildning har en ledarskapsutbildning som heter Certifierad ledare. Den vänder sig framför allt till dig som har jobbat ett tag som ledare, och som nu vill utöka din ledarkapacitet. Du vill lära dig effektiva och praktiska ledningsverktyg, så att du kan utvecklas i din ledningsprofession. Vidare vill du skapa en personlig modell för ditt ledarskap, som passar in i den roll som du befinner dig just nu. Under utbildningen får du öva på ledarrollen i olika workshops, vilket hjälper dig att tydliggöra ledarens olika ansvarsområden.

Utveckla dina digitala ledarskapsfärdigheter

Visste du att företag som har de mest digitalt kompetenta cheferna och ledarna ekonomiskt överträffar genomsnittet med 50%? Att digitala ledarskapsfärdigheter är viktiga är nog ingen överraskning – allt har ju blivit digitalt. Vem kunde för tjugo år sedan ana att vi skulle kunna ringa telefonsamtal via våra klockor, betala för saker bara genom att trycka ett bankkort mot en maskin eller komma åt våra bankkonton med hjälp av en fingeravtrycksskanner. Vad kommer att vara vardag om ytterligare tjugo år? Varje organisation gör klokt i att ta till sig av ny teknik om de vill bli framgångsrika. Och de som har ledare som är digitalt redo kommer att fortsätta att ligga steget före.