Nybliven chef

En ledarskapskurs för nya chefer

Gå en ledarskapsutbildning när du ny som chef
Utbildning för nybliven chef

Ny i rollen har du som nybliven chef många nya områden att lära dig och du har ofta kort tid på dig att sätta dig in i de nya arbetsuppgifterna. Att gå kurser i ledarskap ett bra sätt att skaffa sig relevanta kunskaper. Vår två dagar långa basutbildning för nya chefer tar upp viktiga områden du behöver känna till för att snabbt komma in i chefsrollen. Denna kurs i ledarskap heter gott och kort Ny som chef och hjälper dig att navigera i din nya yrkesroll.

Öka din kompetens som ledare

Genom vår basutbildning för nyblivna chefer tar du täten direkt i din nya chefsroll. Du får ledarkompetens i att leda och coacha, i effektiv konflikthantering och god kommunikation. Du får även en genomgång av grunderna inom området arbetsrätt och får därmed en översiktlig introduktion i detta viktiga ämne. Arbetsglädje och effektivitet är viktiga komponenter i ledarskapet och under utbildningen får du många bra infallsvinklar till detta. Även områdena förändringsstrategier och beslutsfattande är en del av kursen.

Utveckling genom utbildning

Vad innebär det att leda andra? Hur ska du göra när du förflyttar från arbetskamraterna till chefsrollen? Det gäller först och främst att skapa förtroende för dig som chef. Här är relevanta kunskaper nödvändiga så gå en ledarskapsutbildning bland det första du gör. När du sedan kommer tillbaka ska du ställa dig frågan: hur kan ledningen bana väg för dig och underlätta för dig som chef? Du sitter nu på stolen mellan ledningen och medarbetarna och det är ett måste att du har ledningen med dig.

Lär dig ta ansvaret som chef

Att acceptera att du har en ny roll med nya ansvar ställer krav på hur du förhåller dig gentemot personalen. Vad kan du förvänta dig av din första tid som chef? Kommer dina medarbetare och före detta kollegor att ta emot dig med öppna armar? Eller kommer de att ha svårt att se dig som deras chef? Under en kurs i ledarskap är dessa frågeställningar centrala och du lär dig hur du bäst hanterar situationer som kan uppstå.

Framgångsrikt ledarskap börjar med ledarskapskurser

Ett riktigt framgångsrikt ledarskap startar med kunskap och kunskap får du genom ledarskapskurser. Du behöver öka på din kompetens att leda på ett naturligt sätt och där är en utbildning för ledare praktisk. Där får du kunskaper om hur du ger och tar konstruktiv kritik och hur du agerar genom ett förändringsinriktat ledarskap. Förändringar tar du bäst emot genom dialog. Därför behöver du lära dig att ge och ta emot information på ett tydligt sätt. Kommunikation är här nyckelordet och detta ämne ingår alltid i en utbildning för ledare.

Lär dig om teambuilding

Teambuilding är en naturlig del av en kurs för ledare och chefer. Att starta upp ett team handlar i mångt och mycket om målstyrning av grupper. Detta är inte något som gör sig av sig själv, utan det kräver kunskap. Du behöver lära dig vilka fördelar det finns med att arbeta i team för att verkligen förstå  hur du ska bygga upp gruppen. Genom kunskaper blir det enklare att skapa rätt gruppsammansättning. Genom ledarskapsträning får du alla att lyssna till dig och sträva efter uppsatta mål.

Utveckla dig själv och personalen genom coachning

Coachning som metod börjar med att identifiera nuläge och önskeläge. Du behöver även lära dig skillnaderna mellan att coacha, leda och styra. En ledarskapsutbildning med siktet inställt på coachning hjälper dig att förstå skillnaderna. Det blir då enklare att coacha i praktiken. En övningsuppgift under utbildningen kan handla om att förstå först innan du blir förstådd. Att lägga tyngdpunkten på medarbetarna är starten för coachningen.En ledarskapsutbildning för nya chefer

Öva upp din skicklighet i att coacha

Du kan öva upp din förmåga i att coacha genom att boka in dig på en ledarskapskurs. På utbildningens schema kan det stå att klargöra förväntningar och jobba med vad före hur. Du får hjälp att sätta upp ett nuläge och ett önskeläge. Genom att förstå coachningens innebörd inser du att  känslor skapar motivation och att mål som förankras med känslor skapar förutsättningar för utveckling. Integrera målen och låt ditt undermedvetna jobba åt dig, det är ett tips du får under utbildningen.

Lär dig att ställa frågor under en ledarskapskurs

En utbildad ledare vet vilka frågor som leder fram mot målet. Genom kunskaper från en ledarskapskurs kan du också ställa rätt frågor vid rätt tillfälle. Du kan även använda frågor som delegeringsverktyg, vilket kanske inte är självklart. En coachutbildning tar upp detta och förklarar innebörden. Sedan bör du även fundera igenom vilka förändringsnivåer du vill jobba med. Skapar du förändring på rätt nivå? Vad är viktigast att skapa tydlighet kring? En tvådagarsutbildning brukar ger tillräckligt med tid över för att du även ska hinna reflektera över sådana frågor.

Träna upp din personliga effektivitet

Vet du vad är viktigt och vad är bråttom? Detta är en punkt på en ledarskapsutbildning. Som ny chef är detta inte så lätt att veta. Ofta springer du på allt och försöker visa att du kan klara av alla möjliga och omöjliga uppgifter. Gör inte det. Gå en utbildning istället och lär dig i lugn och ro att delegera. Har utbildningen inriktning mot coachning lär du dig delegering med hjälp av coachning. Det är viktigt att träna upp sin personliga effektivitet, eftersom det lär dig att göra rätt saker i rätt tid.

Konflikter ett utbildningsområde under en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning ger dig baskunskaper inom många skilda områden. Bland annat tar den upp oenigheter och konflikter på arbetsplatsen och ger svar på frågan varför vi blir oeniga och när man vet att det är allvar. Kanske är det högt i tak eller bara bråkigt? Konflikter växer och kan urskiljas i olika stadier, vilket en utbildning lär dig mer om. Du ser lättare konfliktens symptom och signaler och får modeller för att förebygga, hantera och efterhjälpa. Efter utbildningen blir din roll som ledare mer tydlig och du ser även hur du kan påverka konflikterna på din arbetsplats.

Lär dig om ditt chefsansvar

Chefsansvar och ledarkapacitet är två viktiga områden som avhandlas under en utbildning i ledarskap. Som chef har du ett stort ansvar och påverkar alla som du har runt omkring dig. Dock måste du inte göra allting själv. Tvärtom ska du lära dig att delegera och ofta ställa denna fråga: vad ska att göra själv som chef och när ska jag ta utomstående till hjälp? Du har ett stort chefsansvar, men om du är utbildad i ledarskap vet du också att det finns gott om verktyg att ta till som underlättar.

Konsten att hålla medarbetarsamtal

Att skapa både innehåll och struktur i samtalen med din personal är A och O för att samtalen ska bli vettiga och leda nånstans. Under en ledarskapskurs får du kännedom om olika checklistor och arbetssätt som du kan använda i samtalen. Du inser kopplingarna till lön och belöning och förstår vikten av att göra en personlig plan för varje medarbetare, så att prestation och utförande kan följas upp. Med en plan att följa blir det enklare att göra justeringar som gagnar både företaget och medarbetaren.

Ledarskapskurser lär dig att agera som en ledare

Få folk att lyssna, få folk att vilja, få folk att agera! Detta är saker som du som ledare vill bemästra. Kunskaperna kommer inte av sig själv, utan en ledarskapskurs eller en chefsutbildning är på sin plats. Tillsammans med utbildningsledaren lär du dig att övertyga med retorikens verktyg och att skapa förståelse och trovärdighet med språket. Du får öva på att plocka fram ett vinnande kroppsspråk i presentationer och samtal och får tips om hur du får med dig folk på tåget. Verktyg för att hantera besvärliga människor och diskussioner ingår också i de praktiska redskap en utbildning ger, liksom hur du blir riktigt tydlig. Tänk på att effektiv kommunikation stavas tydlighet.

Argumentation på schemat

På schemat under en utbildning inriktad mot ledarskap brukar även konsten att argumentera stå. Du övar upp din skicklighet i att förbereda och målgruppsanpassa din argumentation och lär dig om en retorisk argumentationsmodell. Ett praktiskt tips som brukar delas ut under utbildningen är att det är med känslan vi köper, sälj därför till känslan. Låter det konstigt? Det klarnar efter att du genomgått utbildningen.

Arbetsrätt för chefer

Som ny chef behöver du gå en speciell ledarskapskurs, nämligen en kurs i arbetsrätt. Där får du en introduktion i ämnet och skaffar dig lärdomar som du behöver ha. Bland annat lär du dig att anställa och vad som gäller kring anställningsavtal. Du lär dig om förhandlingsskyldighet vid personalfrågor, om uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl. Sist men inte minst får du en uppdatering kring de nyheter inom arbetsrättslagstiftningen som är på gång.

Övrigt innehåll i en ledarskapskurs

Förutom ovanstående punkter innehåller en ledarskapskurs många fler områden, bland annat följande:

Ledarskapets betydelse för arbetsglädjen

 • Arbetsglädje kontra missnöje
 • Motivation och arbetsglädje, två ord för samma sak
 • Ditt eller mitt ansvar?
 • Mod, en förutsättning för att lyckas!

Våga leda effektivt! Om konsten att slippa stressa som chef

 • Våga fokusera på effektivitet och resultat istället för på nedlagd tid och detaljkunskaper
 • Ta ångvälten till hjälp för att göra resan mot målet enklare
 • Delegera, prioritera och annat som är enklare sagt än gjort
 • Vill du få ut mer av dina medarbetare? Så klart du vill!

Förändringar och beslut

 • Förändringsstrategier
 • Svårigheter vid förändringar
 • Olika strategier för att nå förändring
 • Fallgropar vid förändringar
 • Svårigheter vid beslutsfattande
 • Olika strategier för beslutsfattande
 • Fallgropar vid beslutsfattande