Ledarskapsutbildningar i Stockholm

Ledarskapsutbildningar i Stockholm utvecklar ditt ledarskap

ledarskapsutbildningar i Stockholm
Stockholm erbjuder många utbildningar i ledarskap

När du väljer att gå en  ledarskapsutbildning i Stockholm får du ta del av dels ett utvecklande innehåll, dels besöka en trevlig stad. Men vad innebär det egentligen ledarskaps över huvud taget? För att kunna svara på den frågan får vi börja från början. Ledarskap har funnits mycket länge. Under tidens gång har man insett hur användbart ett effektivt ledarskap är på företags- och organisationsnivå. Att gå ledarskapsutbildning som ger utveckling inom ledarskapsområdet har blivit alltmer populärt och till och med nödvändigt.

Kunskaper i ledarskap nödvändigt

Att lära sig att leda är viktigt för att kunna vägleda och utveckla individerna inom en verksamhet. Genom att gå ledarskapsutbildningar i Stockholm, Göteborg eller Malmö eller i någon annan  svensk stad lär du dig vad ledarens vardag innebär. Kunskaper i ledarskap bidrar till ökad måluppfyllelse och engagemang. Ledarens roll i denna process är just vägledande och stöttande, att vara en samtalspartner och lyssnare och att hela tiden se till att individen håller målet i fokus. Detta kallas att coacha och det är en viktig del av att leda.

Coachning en del av lärandet för ledaren

Själva förändringsarbetet utför dock individen själv och under en ledarskapsutbildning i Stockholm eller någon annan ort lär du att coacha. Du som ledare är länken mellan nuläget och målet. Samtalet mellan ledaren och individen är mycket viktigt i ledarskap. Under en utbildning lär du dig metoderna för coachning. Du får insikter om att ni bör träffas regelbundet, för att få en effektiv och givande avstämning av hur arbetet fortskrider. Går det för lång tid finns risk för att arbetet avstannar, till exempel beroende på ett oväntat hinder av något slag. Den som blir coachad lyckas kanske inte ta sig över hindret på egen hand. Med frekventa möten minimeras den risken, eftersom alla hinder kan bli uppfångade upp och blir omhändertagna snabbare.

Ledarskapsutbildningar i Stockholm för nya chefer

Ett exempel på en ledarskapsutbildning i Stockholm är utbildningen Ny som chef. Som namnet antyder vänder den sig till nya chefer. Under denna utbildning lär du dig att leda. Även coachning ingår och du lär dig att ställa rätt frågor till dina medarbetare. På detta sätt kan du trigga igång processer och tankar som individen annars inte skulle blivit medveten om. Frågorna ska öppna upp för nya synsätt, nytt tänkande, nya banor och mynna ut i konkret handling som tar individen mot dennes uppsatta mål.

Kunskaper om styrning i ledarskapet

Om du som ledare märker att individen har klivit in på en väg som inte kommer att leda mot målet, måste du få tillbaka honom eller henne på rätt bana igen. Om du har gått en ledarskapsutbildning i Stockholm, Malmö eller Göteborg vet du hur du ska göra detta. Du kan plocka fram väl avvägda frågor, vilka kan få individen att själv inse vart vägen bär. Genom att lyssna uppmärksamt på svaren märker du om du lyckas nå fram och avstämningsmötena blir än mer viktiga. Kanske behöver ni öka antalet möten en period, för att säkerställa att målet är i fokus igen och att individen tar bästa vägen dit.

Ledarskap i nutid och framtid

Ledarskap börjar alltid i nutid och slutar i framtid. Inom ledarskap är det viktigt att du som ledare har rätt synsätt på din roll. Under en ledarskapsutbildning i Stockholm eller någon annanstans i Sverige får du kunskaper som hjälper dig att hitta din väg inom ledarskapet. Du är inte en mentor, eftersom det i mentorsrollen ligger att handleda, lära ut och visa hur individen ska göra. Du är heller inte en terapeut, eftersom denne utför behandlingar av symtom och problem. Under en utbildning lär du dig att det alltid individen som själv skapar sin framgång och utför själva förändringsarbetet.

Ledarskapsutbildning leder mot målet

Innehållet i en ledarskapsutbildning i Stockholm är framtaget för att leda mot dina egna mål som ledare. Som ledare ska du bygga upp och lyfta fram viljan, kraften och modet att gå mot målet och korsa mållinjen. Ledarskap innebär att du går vid sidan om individen, lotsar och bistår, frågar och svarar och följer med på den spännande utvecklingsresan. Du är drivande men inte styrande, du är oljan, men inte motorn. Genom rätt kunskaper kan du vägleda såväl dina medarbetare som dig själv.

Kunskap föder utveckling

Under en ledarskapsutbildning i Stockholm kommer du att lära dig att din första uppgift är att främja individens utveckling. Detta är inte så lätt som det låter, eftersom du som ledare bär på en mängd erfarenheter och kunskaper, som det är väldigt lätt att vilja överföra till den som blir ledd. Självklart måste du kunna ge råd och stötta utifrån dina upplevelser och från händelser som du varit med om. Det gäller dock att hela tiden ställa det i relation till individens egna mål och vägar till det målet. Häri ligger kärnan i ledarskap och, rätt använd, leder ett coachande ledarskap till önskad förändring, förnyelse och utveckling. Allt ett detta lär du dig under en ledarskapsutbildning någonstans i Sverige.