Ny som chef

Ledarskapskurser för nya chefer

Ny som chef behöver ledarskapsutbildning
Utbildning för ny som chef

Hjärtum Utbildning har kurser i ledarskap för dig som är ny som chef. Vår baskurs heter kort och gott Ny som chef. Detta är en utbildning som är speciellt framtagen för dig som antingen snart ska eller just har tillträtt tjänsten som chef. I går var du en i gruppen och även specialisten inom ditt område. Nu väntar nästa steg i ditt arbetsliv. Som ny chef kommer du att ställas inför många nya utmaningar. Nu behöver du lära dig nya verktyg och nya insikter. Detta gäller både om du avancerar till chef inom samma organisation eller börjar på en ny arbetsplats. Utbildning i ledarskap är ett snabbspår mot ett framgångsrikt ledarskap.

Ny som chef lär sig ta ansvar

Gå gärna en ledarskapsutbildning för nya chefer så tidigt i karriären som möjligt. Då får du en bra grogrund för att få ditt ledarskap att växa. Som ny chef förstår du snart att din roll medför mer än att se till att din grupp av medarbetare utför ett visst jobb. Du har ansvar för att människorna som ska utföra jobbet mår bra och trivs på arbetsplatsen. Du behöver snabbt öva upp dina ledarskapsfärdigheter och hitta din egen stil som ledare. Din ledarskapsstil påverkar dina medarbetare både indirekt och direkt. Det du tycker är av vikt, kommer ditt team att värdera som viktigt. Det du gör i första hand kommer de att prioritera. De uppgifter du ger påverkar deras engagemang och trivsel.

Grunden i undervisning i ledarskap

En ledarskapskurs för dig som är ny som chef brukar innehålla många olika områden. Exempel är grunderna i ledarskap, kommunikation i teori och praktik och konfliktstrategier. Du lär dig även om lagar som reglerar arbetsrätten, coachning och konsten att hålla bra medarbetarsamtal. Varje område är mycket viktigt, men först ska vi stanna ett ögonblick vid det faktum att du nu är på väg in i ett nytt kapitel i ditt yrkesliv. Att bli chef och ledare är ett stort kliv uppåt på karriärstegen och för många är det både ett efterlängtat och självklart steg. För andra kan det kännas mer tveksamt och då är det bra att ha rett ut alla begrepp, innan du tillträder som chef.

En ledarskapsutbildning för ledare är målinriktad

Steg 1 är att gå en utbildning för ledare Det gäller både dig som med glädje och stor förväntan blir ny som chef och dig som tvekar. Utbildningen ger dig andrum och tid att reflektera över ditt nya jobb. Du kommer till insikt om vad arbetet kommer att innebära och hur mångfacetterat det är. Kanske har din roll redan tidigare varit en form av informell chef, vilken alla vänt sig till för att få ledning och råd. Då kan det kännas naturligt att anta titeln ”chef” men har du till fullo förstått vad du ger dig in på?

Utbildning ger trygghet i ledarskapet

Det är en sak att vara arbetsledare och se till att andra gör det de ska, en helt annan att vara ny som chef och även ha det juridiska ansvaret för anställningsvillkor, förmåner, lönesättning mm. Under din kurs i ledarskap belyses alla dessa delar och du får möjlighet att verkligen känna in både kraven och möjligheterna. För visst är det så att din nya titel öppnar nya dörrar för dig. Du blir medlem av en lednings- eller styrgrupp och du får fatta beslut som påverkar dina tidigare kollegor, vilka nu är dina anställda. Det kan upplevas som jobbigt att plötsligt ha den makten och du kan känna dig osäker i början. De kunskaper du tillgodogör dig under en utbildning ökar din trygghet i rollen och hjälper dig att våga leda.

Ledarskapsträning för nya chefer

Om du blir ny som chef i ett skede i verksamheten då stora förändringar sker, kan det bli extra tufft. Be då om att få gå en ledarskapsutbildning för att få kunskaper om att leda i förändring. Du kan hamna i den sitsen att du ska permittera eller säga upp dina forna arbetskamrater, människor du jobbat nära och kanske även umgås med på fritiden. Din ledarskapsträning gör dig uppmärksam på att du kan komma att ställas inför besvärliga beslut och vara tvungen att hålla svåra samtal. Förbered dig på att det kan hända, så blir det lättare om och när det inträffar. Du kan även ”ärva” gamla ingrodda konflikter och osämja, vilka du nu förväntas städa bort och lösa. Utan verktyg för hur du ska gå till väga blir det onödigt svårt.

Professionella utbildare under våra ledarskapskurser

Ny som chef
Ledarskapskurser lär dig att leda

En ledarskapskurs för nya chefer är en bra start i din nya karriär och kommer att ge dig många nya synvinklar på ledarskapet. Om du på vägen mot att bli ny som chef stannar upp och tänker igenom vad rollen verkligen innebär är mycket vunnet. En utbildning för ledare är ett sådant tillfälle att reflektera, där du dessutom får praktiska råd av professionella utbildningsledare. Du får även möjlighet att bolla med andra i samma situation som du själv. Det är ett bra tillfälle att börja samla kontakter och komma med i värdefulla nätverk, som både hjälper dig i din roll och som även kan generera nya affärer. Kontakter kan du aldrig få för många av, det gäller särskilt när du är ny på din post. Var öppen för andras erfarenheter och dela med dig av dina egna, det tjänar du på.

Steg för steg i din chefsutveckling

Vill du gå långt i din chefsutveckling är en utbildning för chefer en del av resan. Genom att du utbildar dig och vidareutvecklar dig inom ledarskapet ser du till att vara ständigt uppdaterad. Du kan till exempel lära dig mer om det mycket framgångsrika coachande ledarskapet. Detta passar den modiga och trygga chefen, som vill låta individen ta ansvar för sin egen utveckling. Du är bollplanket och coachen som står vid medarbetarens sida och lyssnar, lotsar och visar på målet. En utbildning i ledarskap innehåller metoder som gör detta arbeta enklare.

Din uppgift som chef

Din uppgift är att vara tillgänglig och ta reda på vad dina medarbetare vill och hur nuläget ser ut. Genom att ställa frågor tar du reda på vad som måste till för att nå målen och identifiera hindren. Fördelarna med att gå en utbildning för ledare som en del av din chefsutveckling är att du snabbare kan anamma nya synsätt på ledarskapet. Genom kunskaper från en utbildning online eller i klassrum kommer du lättare att kunna coacha och leda din personal. Det kommer i sin tur att leda till självständiga och delaktiga medarbetare, som både utvecklas som individer och bidrar till företagets utveckling.

Utbildning är en del av din chefsutveckling

Under en utbildning lär du dig modeller för att leda som verkligen lyfter fram medarbetarens förmåga och kapacitet. Du får dessutom en enkel och lättfattlig process att gå efter och lär dig hur du medverkar till utvecklingen av din medarbetares egen handlingskraft och vilja till förändring. Att leda en grupp kan vara en utmaning och under utbildningens gång får du både faktakunskaper och praktisk tillämpning för att utveckla laganda, teamkänsla och gruppdynamik. Eftersom grupputveckling är själva basen inom modern chefsutveckling, ingår den alltid som en del i en utbildning i ledarskap.