Utbildning i ledarskap gör ditt jobb enklare

Ledarskapsutbildning hjälper ledare

Ledarskapsutbildning ger utveckling
Utbildning i ledarskap skapar trygghet

En utbildning i ledarskap underlättar övergången till rollen som teamets ledare, från att ha varit en del av ett team . Med rätt kunskaper blir det mycket enklare att förstå hur ledarskapet fungerar. Det blir särskilt tydligt när du ska leda teamet utan att vara chef. En ny ledare är ofta mycket kunnig på det han/hon gör. Ledaren presterar på topp inom sitt eget gebit. Men ledaren saknar ibland kunskap om själva ledarskapet. Nu ska han eller hon plötsligt bli ledare för det team de förut var en del av. De ska se till att arbetsuppgifter blir utförda med hjälp av andra. De ska ju inte längre utföra dem själv, så som de är vana vid. Med en bra kurs i ledarskap för chefer och ledare sparar du både tid och oro inför ditt nya jobb. Med bra kunskaper inom ledarskapsområdet blir ditt arbete som ledare både enklare och roligare.

En utbildning i ledarskap ger baskunskaper i att leda

De som är nya i rollen att leda andra människor skulle nog gärna se att de hade fått gå en utbildning där de fått lära sig grunderna i ledarskap. Helst i början av sitt nya jobb. Då hade de säkerställt att de haft grundläggande kunskaper i innebörden av att vara en ledare. Att delta i en ledarskapskurs ger utveckling inom ledarskapets olika områden och lär dig om de baselement som ledarskapet vilar på. Du får kunskaper om teorier i ledarskap. Du lär dig hur du kan lägga den viktiga grunden för ett långsiktigt såväl som lärande ledarskap. Att utbilda sig i ledarskap gör dig medveten om vilka ledaregenskaper du har, vilket är mycket viktigt för en ledare.

Erfarna utbildningsledare leder dig

Under en utbildning i ledarskap får du lyssna till och diskutera ledarskap med mycket erfarna utbildningsledare. De hjälper dig att bli medveten om vilka av dina egenskaper som du kan behöva utveckla som ledare. Det kan till exempel vara ditt sätt att kommunicera med teamet, hur du coachar  och delegerar i ditt team. När du blivit medveten om dina egenskaper och styrkor som ledare, kan du forma dem. Då kommer de att passa för just dit team och för din typ av ledarskap. Dessutom inser du vilka dina svagheter är, och du får tips om hur du kan göra för att inte ramla i någon av de många fallgroparna som finns för nya ledare.

Ledarskapskurser som lär dig om kommunikation

En bra ledarskapskurs innehåller alltid ett avsnitt om vikten av god kommunikation. Att kommunicera är en självklar del av att leda. Kommunikation är basen för alla övriga områden inom ledarskapet. Under en utbildning i ledarskap lär du dig att kommunicera som en ledare på ett framgångsrikt och tryggt sätt. Du lär dig att prata på ett sätt som övertygar och engagerar dina medarbetare. Du får viktiga kunskaper om hur du kan lyssna på ett intresserat och ärligt sätt. När du deltar i en grundläggande utbildning i ledarskap lär du dig att behärska din förmåga att framföra dina åsikter på ett förtroendeingivande sätt. Denna kunskap bidrar till styrkan i ditt ledarskap. Detta kommer även att underlätta när du vill genomföra beslut.

Utbilda dig inom ledarskap och få verktyg

Utbildning ger dig verktyg att leda
Kommunicera ärligt och rakt

Efter en utbildning i ledarskap har du lärt du dig hur du kan våga kommunicera på ett ärligt, övertygande och effektivt sätt. För att bli framgångsrik med det får du under en ledarskapsutbildning tillgång till flera användbara verktyg. Dessa kommer i form av olika tekniker och strategier för kommunikation. Du kan använda verktygen för att bygga upp bra relationer. Detta gäller både inom och utom arbetet. Genom dessa nya kunskaper utvecklar du ditt personliga sätt att föra fram idéer och informera på.  Du övar på att lyfta fram dina åsikter och synpunkter på ett sätt som du som ledare bör göra för att få andra att lyssna. Detta är mycket viktigt att behärska för dig som ledare.

Innehållet i en utbildning i ledarskap

Innehållet i en ledarskapsutbildning för dig som är ny som ledare innehåller ett brett spektra av områden. Alla dessa är viktiga för ledaren att få kunskap om. Avsnittet under utbildningen som tar upp kommunikation kan innehålla olika saker. Bland annat hur du identifierar och utvecklar din egen, personliga kommunikationsstil. Hur du använder din egen ledarstil när du informerar på arbetet ingår också. Du lär dig att förstå olika sätt att använda kommunikation på och du inser varför vissa fungerar och andra inte. Du får även goda tips om hur du tar bort de hinder som gör din kommunikation med teamet sämre.

Kursledaren tar upp feedback

Feedback är en viktig del av en grundläggande kurs i ledarskap. Denna kunskap ser till att du lär dig att lyssna och ställa frågor på ett sätt som visar att du verkligen bryr dig om din personal. Genom olika workshops under utbildningen får du kunskaper om de bästa sätten att både ge och ta emot feedback. Du får öva på att använda olika tekniker och du kommer att se att dessa tekniker verkligen fungerar. Det gäller inte minst vid besvärliga samtal och jobbiga situationer i arbetet.

Ett utbildningsinnehåll som utvecklar ledaren

En bra utbildning i ledarskap har ett utbildningsinnehåll som ger dig utveckling, både för dig, medarbetarna och den verksamhet du leder. Man säger ju att det är när personer blir utvecklade som även verksamheten går framåt. En viktig nyckeln till framgång för organisationer är inställningen till ledarskapsutbildning. De verksamheter som gör det möjligt för såväl ledare som medarbetare att gå utbildning skapar bra förutsättningar för utveckling. När personalen får gå utbildningar, ökar också möjligheterna till tillväxt för verksamheten.

Få kunskaper om ditt ansvar som ledare

När du agerar som en ledare är konsekvenserna ditt ansvar. Därför tar en ledarskapsutbildning upp just ansvarsfrågan i ledarskapet. Du får kunskaper om att du ska jobba för att din del av verksamheten är lönsam. Dessutom ska du se till att personalen mår bra. Det är ditt ansvar att de både trivs och presterar bra. Du behöver därför se till att det finns en god balans mellan vinstkrav och arbetsmiljö. Först då kommer företaget att fortsätta sina framsteg. Den gode ledaren glömmer inte detta. Denne ser till att fylla upp sin kunskapsnivå med viktiga delar, så att den goda balans en blir uppnådd.

Fortlöpande utbildning i ledarskap

Det är inte bara du som ledare som har behov av fortlöpande ledarskapsutbildning. Om du har ledare som inte är chefer i din grupp behöver även dessa få regelbunden påfyllnad av kunskaperna. Även övriga medarbetare måste få återkommande utbildning. Genom att du skapar en lärande arbetsmiljö, kan innovation och nya förslag växa. Det blir då enklare att engagera dina medarbetarna i alla de processer som är med och utvecklar verksamheten. Det är dessutom viktigt att du lär dig metoder för att mäta framgångar. Detta måste du göra på ett lättbegripligt sätt, som också enkelt kan kommuniceras vidare till medarbetarna.

Utbildning i vanliga och agila projekt

Lär dig om projektledning
Vill du kunna jobba agilt i projektet? Gå en utbildning.

Olika projekt uppstår och blir avklarade hela tiden i en verksamhet. Projektarbetet är en naturlig del av vardagen och mycket vanliga vid olika implementeringar. För att bli framgångsrik  som projektledare behöver du en speciell utbildning i ledarskap. Denna ska rikta sig till just projektledare, en projektledarutbildning. Den har fokuset helt på dig som ska leda projektet. Det finns många olika saker du behöver kunna när du blir ansvarig för ett projekt. Hjärtum Utbildning har bra utbildningar för nya projektledare. Välj bland en ”vanlig” projektledarutbildning och en utbildning i agil projektledning. Båda är bra gå så snabbt som möjligt när du ska agera som projektledare.

Projekthantering för ledare

En utbildning för nya projektledare ger dig grundläggande kunskaper om projekt. Dessa behöver du för att på egen hand kunna basa över ett projekt. Du lär dig projektledning från ax till limpa. Några viktiga moment i utbildningen är planering av projekt, att budgetera och schemalägga samt att fördela resurser. Du lär dig hur du leder och driver ett projekt på ett såväl välstrukturerat som effektivt sätt. Det är skillnad mellan att leda ett projekt och ett vanligt ledarskap. Det är därför som en spetsutbildning projektledning är så viktigt. Här är ett utdrag ur innehållet i en utbildning i projekthantering:

  • projektplanering inklusive milstolpar
  • att budgetera
  • att följa upp
  • så skapar du kvalitet genom hela projektet
  • att analysera
  • så identifierar du risker
  • den viktiga kommunikationen inom och utom projektet
  • att avsluta projektet, inklusive avrapportering

Utveckla egenskaperna genom ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning är till stor hjälp när det gäller att hitta din egna, högst personliga, ledarskapsstil. Din stil kommer du sedan kan arbeta vidare med i ditt praktiska ledarskap. Under utbildningsdagarna får du kunskaper som gör det lättare att förstå det team du ska leda. Med rätt kunskaper blir det även mer smidigt att införa ditt sätt att leda i gruppen. Dina kommunikativa egenskaper blir bättre, bland annat genom övningar under utbildningen.

Informera som en ledare

Med dessa kunskaper på plats kan du presentera och informera som en ledare. Om du nyss blivit ledare för en grupp människor är det många saker du behöver tänka på. Ta dig tiden det tar att gå en utbildning för ledare. Visserligen kommer det att ta av din tid, men det kommer att spara tid framöver. Till exempel får du värdefull kunskap om arbetsrätten. Detta är praktiskt att ha kunskaper om när du ska anställa, säga upp eller omplacera personal. Dessa ibland svåra saker faller på ledarens lott och kräver goda kunskaper för ett gott genomförande.

Lär dig om ledarskapets olika instrument

När du snabbt vill komma in i din nya roll som ledare så är tipset att  boka in dig till någon typ av utbildning i ledarskap. En grundläggande ledarskapskurs kommer att hjälpa dig att bli en  både stark och mer trygg ledare. Ditt självförtroende kommer att öka i takt med nya kunskaper. Din personal kommer att uppfatta dig som en påläst och trovärdig ledare. En utbildning visar dig vilka de olika ledarskapsinstrumenten är och hur du kan spela på dem. Var inte en tondöv ledare, som spelar på måfå. Skaffa kunskaperna så att du kan spela i harmoni med dina medarbetare.

Utbildning ger ökad trygghet som ledare

Genom att delta i en utbildning som har fokuset inställt på ledarskapet införskaffar du lärdomar som gör din trovärdighet som ledare större. Du lär dig hur du kan sporra, motivera och entusiasmera din personal. Du får även verktyg att ta till när det uppstår problem. Konflikthantering är en del av schemat under en utbildning, liksom att ta hand om vardagliga irritationsmoment. Det kan handla om ständigt sen ankomst, ovilja att utföra arbetsuppgifter, att prestera dåligt med mera. Under utbildningen lär du dig att ge användbar feedback, plus hur du själv tar emot återkoppling. Allt sammantaget skapar detta trygghet i ledarrollen.

Utbildning i ledarskap ger dig verktyg

Utbildning i ledarskap ger dig verktyg i att leda
Fyll på verktygslåda med verktyg i ledarskap

En utbildning i ledarskap ger dig flera användbara verktyg till din verktygslåda. Efter utbildningsdagarna kan du enkelt plocka upp och använda dem i olika sammanhang. Den viktigaste effekten av kursen är att du lär du dig leda på rätt sätt. Du slipper att leda genom trial and error. Ditt arbetsliv som ledare blir mycket enklare. Ditt ledarskap kommer att ge god utdelning både för dig som person och för dina medarbetare. Du kommer att kunna hantera de jobbiga situationerna på ett enklare sätt när du tillgång till verktygen som löser problemet. Under framgångsrika tider kan du leda på ett sätt som lägger din grupp i framkant och som lyfter fram din position som ledare. Detta är särskilt användbart i andra tider, då förändring råder.