Utbildning för nya chefer

Den nya chefen behöver kunskaper

Kurser för den nya chefen
Utbildning för nya chefer är viktigt

Gå en utbildning för nya chefer på en gång när du fått jobbet som chef. Det är ett tips vi vill ge dig. När du är ny som chef får du nämligen aldrig glömma det viktigaste – dig själv. Vårda dina kunskaper och bättra på dem om det behövs. Under våra kurser i ledarskap med inriktningen ny som chef får du chansen att jobba med dina kunskaper och lär både ledarskapsteorier och ledarskap i praktiken. Du utvecklar dina talanger inom ledarskapsområdet och får lyssna till andra nya chefers erfarenheter. Detta är grundläggande utbildningar, som lyfter dina kunskaper och gör dig medveten om vad som förväntas av dig i ditt ledarskap.

Vad du behöver lära dig om chefsrollen

Hjärtum Utbildning har en utbildning som heter just Ny som chef och som ger dig en mycket bra grund att stå på i din uppgift som ledare. Du får både fakta och teori om ledarskap på plats, samt lär dig även hur du bäst utvecklar dina starka sidor och arbetar med dina svagare delar. Du lär dig om praktiska saker såsom medarbetarsamtal, konflikthantering och arbetsrätt och du får insikter i vad det är som gör en chef framgångsrik, modig och stark. Genom olika workshops diskuterar du olika situationer som kan uppkomma och där du behöver veta hur du ska agera. Du får feedback både från övriga utbildningsdeltagare och utbildningsledaren.

Att tänka på före utbildningen

En bra ska att göra före du går en utbildning i ledarskap är att ta reda på så mycket som möjligt om din arbetsplats. Be om att få en genomgång i er verksamhets historia. Det underlättar när du ska gå en chefsutbildning för ny som chef att veta vilken värdegrund du arbetar för. Kunskaper om vilken resa som gjorts för att nå dit påverkar dina möjligheter att utveckla ditt ledarskap i den riktning du vill. Första mötet med gruppen och dina nya medarbetare är alltid intressant när du är ny som chef. Det spelar ingen roll om du känner dina medarbetare sedan tidigare på ett eller annat sätt, eller om du är helt ny. Det gäller att på rätt sätt komma in i gruppen och direkt skapa en bra energi för hela gänget.

Utbildning ger dig formella kunskaper

Dina formella kunskaper kommer förmodligen att testas väldigt omgående när du är ny som chef. Det är här som en ledarskapskurs kommer in i bilden. Det gäller att du vet med dig själv vilken utbildning du behöver gå och att våga be om att få kompetensutveckla dig. Det är inte en svaghet att känna till sina begränsningar, utan det är en styrka som ledare att se sina svagheter och vara beredd att lära sig. Du blir en bättre ledare efter en utbildning, och detta är något som din arbetsgivare vet.

Träna under professionell ledning

Under en kurs i ledarskap och chefskap får du tillfälle till träning i att leda under ledning av en professionell utbildare. Bland annat lär du dig en grundläggande sak, nämligen delegering. Redan innan du kliver in i din nya roll som ny som chef är det viktigt att du har övat att delegera. Det kommer att bli avgörande för hur länge du kommer orka att arbeta som chef. Du behöver lära dig hur du bäst delar ut arbetsuppgifter, som chef kommer det nämligen vara ditt jobb. Kom redan från början ihåg att tydlighet skapar trygghet för en grupp. När du är ny som chef behöver du visa att du har den kunskap och utbildning som du behöver. Framförallt behöver du visa att du är tydlig med vad du vill och hur du ska se till att företaget når dit du vill. Inga tveksamheter här inte!

Utbildning ger ett kunskapslyft

När du är ny som chef kan det vara svårt att veta vart du ska vända dig för att få hjälp. En utbildning för ledare lär dig vad du har rätt att ställa för krav på information. Du måste kunna få fråga, speciellt när du är ny. Kanske finns det en annan chef som du kan ha som mentor. Det gäller att du utifrån dina åsikter hittar förebilder att kunna se upp till och ta efter själv. Ett tips är att hitta en person att se upp till inte bara för ledarskapet utan för individen och personligheten. Förmodligen kan denne person tipsa dig om bra utbildningar som leder framåt i ledarskapet. Välj ett ledarskapsprogram som är grundläggande och bygg sedan på med mer spetskunskap allt eftersom