Kundservice och artighet

Ledarskapskurs leder till god kundservice

Kundservice för serviceledaren
Lär känna dig själv och bli bättre på att möta kunder

Kundservice och kundbemötande är något som de flesta företag tror sig ha kläm på. Det finns mängder av kurser och utbildningar inom detta område som handlar om hur man ska tänka och agera. Kurser i ledarskap är kanske inte det första du tänker på när det kommer till kundservice, men faktum är att även sådana kurser främjar bemötandet av kunder. Även ledaren möter ju kunder och behöver lära känna sig själv och sina gränser för att kunna ge ett gott bemötande. Under en utbildning i ledarskap kommer ledaren att få upp ögonen för sina egenskaper i att möta och leda andra. Dessa kunskaper kan även användas vid mötet med kunderna.

Lär dig artighet gentemot kunderna

Självklart är kundbemötande ett ämne man alltid kan utveckla. Genom utbildning får du tips och råd på hur du kan gå till väga för att känna dig säkrare i din roll. Du lär dig att inte göra det mer komplicerat än vad det är. Ett kundbemötande innebär hur du som anställd bemöter din kund när du träffar denna. Det handlar om artighet samt hederlig vett och etikett för hur du beter dig vid mötet med människor. Samma sak som gäller vid ledarskap, alltså, vilket du lär dig när du går en kurs för ledare.

Utbildad ledare skapar engagemang för kunderna

Som ledare av en servicefunktion har du nytta av lärdomarna du får under en ledarskapsutbildning, speciellt riktad mot att leda ett kundserviceteam. Artighet, vilket ingår i kundservice, kan till exempel vara att glatt hälsa på dina kunder när ni ses. Kundbemötande är ett välkomnat leende och att genom ärligt engagemang ta reda på kundens behov och vad denna är ute efter. Företaget Better Business har gjort en internationell undersökning där 57 länder har betygssatts angående just kundbemötande. På en pinsam sistaplats ligger Sverige när det kommer till att hälsa välkommen. Hur kan det komma sig att ett så modernt och utvecklat land har tappat det mest grundliga inom mötet mellan människor?

Kundserviceutbildning för ledare

När det kommer till kundserviceutbildning för ledare handlar det mycket om att hitta rätt utbildning för rätt person. Människor som brinner för kundmötet och vill hjälpa andra kan få en extra skjuts genom att få gå utbildning. Att leda en servicegrupp passar självklart inte alla, eftersom vi alla har olika kvalitéer och intressen. Personal vilka arbetar med detta ska inte se det som en uppgift att vara trevlig och glad, det är bara något som ska komma naturligt. Företagen kan satsa på olika tekniker och tillvägagångssätt när det gäller både ledarskap och kundbemötande. Men när det kommer till kritan är det gammal hederlig vänlighet och en person som älskar människor som är det vinnande konceptet.