Utvecklingssamtal

En ledarskapskurs lär dig hålla utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är en del av en ledarskapsutbildning
Har du gått kurs i utvecklingssamtal?

Alla chefer behöver hålla utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal med sin personal minst en gång om året. Det är dock inte alla chefer som har fått gå kurser i ledarskap som tar upp detta viktiga samtal. Utvecklingssamtalet med medarbetarna är ofta avgörande för hur medarbetaren kommer att uppfatta sin arbetsplats. Chefer som utbildar sig i ämnet står bättre rustade inför samtalen och har kunskaper som gör att dialogen blir utvecklande för alla parter. Detta är en av anledningarna till att utbildning för chefer och ledare i att hålla utvecklings- eller medarbetasamtal är viktigt för trivsel och prestation.

Utbildade chefer håller bra samtal med sin personal

Faktum är att utvecklingssamtalen startar redan under skoltiden. Alla med barn i skolan har gått på utvecklingssamtal en gång varje termin. Där går ni igenom barnets förmågor, prestationer och mål i syfte att kontrollera utvecklingen och måluppfyllelsen och ge indikationer om betyg. På samma sätt fungerar det i arbetslivet. Även om många vet vad samtalet går ut på är det bra för alla chefer att utbilda sig i hur man håller ett bra samtal. En utbildad chef har fått tillgång till mallar och checklistor, som underlättar både planering och genomförande. Detta lägger grunden för riktigt bra samtal med personalen.

Få kunskaper om det nya framtidssamtalet

En ledarskapsutbildning inom medarbetarsamtal banar vägen för smidiga och givande samtal. Den anställdes kunskaper och prestationsnivå sätts på pränt och diskuteras tillsammans med dig som chef. Kanske behöver medarbetaren extra utbildning inom något område eller kanske behöver arbetsuppgifter läggas till eller dras ifrån. Allt sammantaget syftar medarbetarsamtalet till att analysera nuläget och lägga upp planer inför framtiden. En utbildning i att hålla utvecklingssamtal gör samtalet till ett tillfälle för utveckling, dialog och öppnar upp nya möjligheter inför framtiden.

Övningsuppgift: få struktur i utvecklingssamtalet

På samma sätt som läraren förbereder sig inför utvecklingssamtalet med eleven och dennes föräldrar behöver du som chef förbereda dig inför ett utvecklingssamtal. Medarbetarsamtalet med din personal kräver kunskaper och god planering. Det är av stor vikt att samtalen är strukturerade och organiserade, med en tydlig agenda och modeller för uppföljning. Utan spetskunskaper i att hålla samtal kan samtalet falla platt till marken. Då ger det inte den utveckling som det är tänkt att ge medarbetaren. Det kommer heller inte att ge dig som chef den nödvändiga input du behöver för att rätt bedöma prestation, motivation och förmåga. En utbildning i att hålla utvecklingssamtal lär dig hur du ska lägga upp samtalet så att det får den effekt det är avsett att ha.

Utbildning i utvecklingssamtal | Innehåll

Det finns många olika utbildningar för ledare att välja bland. Om utvecklingssamtal är en viktig pusselbit i ditt ledarskap bör du därför välja en ledarskapskurs som innehåller medarbetarsamtal. Titta igenom kursens innehåll noga och leta gärna efter följande innehåll:

  • Målet med utvecklingssamtalet
  • Få struktur i samtalen med rätt innehåll
  • Arbetssätt och checklistor
  • Koppling till lön och belöning
  • Faktorer för motivation
  • Hur utvärdera du prestation och kompetens?
  • Samtalsmetodiken viktig
  • Hur ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik?
  • Hantera orimliga krav och villkor
  • Uppföljning är a och o

En ledarskapsutbildning gör dig skicklig i att hålla samtal

Ledarskapsutbildning med utvecklingssamtalNär du gått en ledarskapsutbildning som även innehåller utvecklingssamtal har du fått en bra grund att stå på inför samtalet. Du har övat upp din skicklighet i både planering och samtalsteknik. Man kan säga att du genom en utbildning kvalificerat dig för att med sakkunskap hålla bra medarbetarsamtal. Med know‑how om vad samtalet ska innehålla ökar din kunskap inom såväl de mjuka som hårda delarna av samtalet. De mjuka delarna omfattar kompetens i till exempel var och hur utvecklingssamtalet ska hållas. De hårda delarna handlar om expertis inom sättet att samtala och lyssna. Under en utbildning får du lyssna till en fackman inom samtalsmetodik och du lär dig vad dialog med medarbetarna verkligen innebär.