Chefsutbildning i retorik

Chefsutbildning i ämnet retorik

Ett tips för dig som är ny som chef är att boka in dig på kurser i ledarskap som även tar upp ämnet retorik. Att gå en chefsutbildning för nya chefer i retorik innebär att förbereda sig väl inför kommande diskussioner. Att ha ordet i sin makt och lära sig att använda det på ett övertygande sätt är ett av de allra viktigaste verktygen. Det gäller särskilt för nya chefer men ger framgång i nästan alla situationer i arbetslivet. Som ny chef behöver du kunna diskutera och argumentera både med personalen och med ledningsgruppen.

Höj kompetensen i att tala

Oavsett på vilken nivå du befinner sig, höjer en bra chefsutbildning i retorik din kompetens i att tala inför andra. Varje utbildning för nya chefer behöver ägna en del av sitt innehåll åt detta ämne. Det handlar om både form och innehåll när du presenterar ett budskap. När du argumenterar för din ståndpunkt gäller det att veta hur du lyfter fram de viktigaste aspekterna. Du behöver även kunskaper om hur du gör detta i rätt ordningsföljd.

Utbildning i att presentera

När du talar gör du samtidigt en presentation, vilket du lär dig under en kurs i retorik. Presentationen har sin inneboende dynamik, eller brist på sådan. Det är inte bara vad du säger, utan i hög grad också hur du säger det, som avgör framgången. Även om du redan har gått en chefsutbildning för ny chef kan du behöva komplettera denna med en retorikutbildning. Där får du information baserad på aktuell forskning och väl beprövad erfarenhet.

Ledarskapskurser ger trygghet

Ledarskapsutbildning i retorik
En kurs i ledarskap hjälper dig med retorik

Under en ledarskapskurs i retorik lär du dig vikten av att komma till mötet eller presentationen väl förberedd. Du inser även att det är minst viktigt att vara flexibel och kunna improvisera. Med den ökade trygghet som en genomgången retorikutbildning ger, blir du lugn och avslappnad. Det ökar möjligheten att nå fram med ditt budskap. Här handlar det även om en rent fysiologisk effekt. En avslappnad röst inger trygghet för lyssnaren. En spänd och stressad röst ger motsatt effekt.

Utbildning i att leda

En chefsutbildning i att leda personal handlar i hög grad om just att utstråla trygghet. Därför är det klokt att öka sina kunskaper om retorik genom en chefsutbildning ny chef. Om en organisation eller avdelning har speciella behov inom retorikens område, kanske på grund av att man är verksam i en ovanlig bransch eller för att det finns en allmänt låg nivå samtidigt som behoven är stora, kan Hjärtum Utbildning skräddarsy en retorikkurs för det enskilda företaget. Det kan handla om en bred utbildning för hela personalen, eller en skräddarsydd chefsutbildning i ämnet.