Tips på ledarskapskurser

Exempel och tips på ledarskapskurser

Ledarskapsutbildning för nya ledare
Få tips på ledarskapskurser

Vill du har tips på kurser i ledarskap som leder till utveckling för ledare och chefer? Då ska du titta på kurserna nedan från Hjärtum Utbildning. På respektive utbildnings sida kan du läsa om vad tidigare deltagare tyckt om innehåll, utbildningsledare, lokaler mm. När du går en ledarskapsutbildning startar du någonting nytt och öppnar upp för att ta in nya kunskaper. Det är en intressant och spännande erfarenhet att utbilda sig och se vilka nya kunskaper man kommer att få.

Se våra tips på ledarskapskurser

Vi har flera olika utbildningar i ledarskap. Här är våra bästa tips på ledarskapskurser: Att leda utan att vara chef och Ny som chef (båda finns som steg 1 och 2), Arbetsledarutbildning, Projektledarutbildning (finns steg 1 och 2), Chefens samtal, Tillitsbaserat ledarskap och Certifierad ledare. Alla dessa kurser i ledarskap ger goda kunskaper inom ledarskapsområdet och många nya infallsvinklar till att leda andra.

Kurser för chefer och ledare

Hjärtum Utbildning har erbjudit kurser i ledarskap för chefer och ledare i över 25 år. Hos oss får du som chef och ledare grunden i hur man utvecklar ett gott chefs- och ledarskap. Att vara chef och ledare är en stor utmaning och innebär mycket ansvar med höga förväntningar från omgivningen. Genom en kurs för ledare kan du möta omgivningens förväntningar och förbereda dig för oväntade situationer. På vår hemsida (www.hjartum.se) hittar du många tips på ledarskapskurser.

Lärande för ledare

En utbildning med ledarskapsfokus hjälper dig som är ny i rollen men även dig som har tidigare erfarenhet inom området. Lärande för ledare är en pågående process. Ledarskap är ett ständigt aktuellt ämne och något som inte får glömmas inom organisationen. Mycket handlar om hur du är som person och vilka egenskaper du tycker att en god chef och ledare bör ha. En ledarskapsutbildning startar ett lärande hos dig och en process som utvecklar dig som ledare. Ju mer kunskap du samlar på dig, desto bättre ledare blir du och desto enklare blir det att leda.

Ledarskapsutbildning lär dig vad ledarskap innebär

Ledarskapsutbildningar för chefer och ledare är till för dig som siktar högt. De är till för dig som vill arbeta för långvariga relationer och utveckling av företag och individ. Inte alla passar som chef och ledare. För att trivas i rollerna måste du först och främst veta vad ett chefs- och ledarskap innebär. Detta blir tydligt under en utbildning, där målet är att utveckla dig som ledare. Hur ser du på positionen som ledare? Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en chef och ledare att ha? Vilken slags ledare är du? Om du inte har svar på dessa frågor vet du inte heller hur du ska arbeta med ditt ledarskap. Under en ledarskapsutbildning får du tiden till att hitta din personliga ledarstil.

Lär dig att chef och ledare är två olika roller

Chef är något du blir tilldelad, ledare däremot är något du måste förtjäna. Under en ledarskapskurs för chefer och ledare får du lära dig skillnaden mellan dessa och hur du kan gå tillväga för att hitta en balans. Du måste kunna hantera och använda dig av båda delarna för att bli framgångsrik men det kräver träning och kunskap. På våra kurser varvas praktisk träning med teori där du får den kunskap och kompetens du behöver inför din framtida karriär som chef och ledare.

Utbildningar för ledare som ger dig verktygen

Som chef företräder du arbetsgivaren och ansvarar för leverans av resultat bland annat. Det är en formell position inom företaget. För att kunna leverera resultat måste du som ledare coacha dina medarbetare och genom entusiasm och engagemang göra dem motiverade till att göra ett bra jobb. Under en utbildning kommer du att upptäcka att ledarskap är en profession i sig. Då det inte finns något facit för hur man blir en bra ledare hänger det på dig som individ att tolka begreppet på det sätt du vill arbeta med det. Ledarskapsutbildning ger dig verktygen i hur du kan bli en framgångsrik ledare, sedan är det upp till dig att använda dessa.

Kurser i ledarskap lär dig hantera kraven

Om du lär dig att hantera krav och förväntningar från ledning och medarbetare är du på god väg att bli en skicklig ledare. Med en ledarskapsutbildning kan du lära dig att anpassa ditt ledarskap efter situation. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på att skapa balans mellan resultat och relationer. Som ledare måste du vara tydlig med din vision av vad som ska uppnås samt våga ställa nödvändiga krav. Under en utbildning kommer du att utveckla din självkännedom och upptäcka sidor av dig själv som du kommer att ha nytta av i ditt ledarskap. Du bestämmer själv vilken slags ledare du vill bli och hur du vill utveckla ditt ledarskap, men vi rekommenderar verkligen att gå en utbildning.