Anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt

Anställningsavtal reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

Ett anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt och är ett personligt avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Innehållet i dessa avtal kan skilja lite från varandra men det är ofta en blandning av andra källor som exempelvis kollektivavtal, domstolspraxis och lagar där det handlar om lön, arbetstider och semester bland annat. Om du ingår i ett kollektivavtal inom ditt företag är det där du hittar dina och dina anställdas villkor och vad det är som gäller. Om du inte har något kollektivavtal är det lagar och praxis du utgår ifrån när du skriver ett anställningsavtal. Detta får du lära dig i en utbildning inom arbetsrätt för chefer.

Du som kan arbetsrätt för chefer vet att även fast ett anställningsavtal är giltigt som både muntligt och skriftligt kan det ändå vara en bra idé att dokumentera det som gäller, mest för sin egen skull, då det är svårt att bevisa vad man har rätt till utan att ha det på pränt. Senast en månad efter en ny anställning måste dock arbetsgivaren skriva ner information om villkoren vilka är väsentliga för anställningen. Det innefattar personuppgifter, arbetsplats och första dagen på anställningen, den anställdas yrkesroll och arbetsuppgifter, den aktuella anställningsformen med uppsägningstid, lönevillkoren, uppgifter om längd på betald semester- och normal arbetsvecka samt ett aktuellt kollektivavtal om det finns.

Anställningsavtalet reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med dess skyldigheter samt rättigheter. Innehållet i ett sådant avtal är mycket viktigt då dessa lagar och regler har stor betydelse för båda arbetsgivare och anställd. Om någon av lagarna skulle brytas kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till både anställd och fackförbund. Därför att det verkligen att rekommendera att ta kontakt med en fackman vid upprättandet av ett anställningsavtal som kan hjälpa till att skapa ett korrekt avtal. Du som känner dig osäker på detta område bör gå en utbildning i arbetsrätt för chefer.

Anställningsavtal nu
Anställningsavtal