Bygga team

Bygga team – Ledarskapskurs

Bygga team, Leda utan att vara chef - Ledare men inte chefNågon gång kommer du att behöva bygga team. Då kan en ledarskapskurs (Klicka här) kan hjälpa dig i hur du ska tänka angående detta och vad som krävs för att få ett framgångsrikt team.

Det är ofta som ledare börjar fundera och ifrågasätta frågor kring utveckling när projekt och dylikt inte går som planerat. Dock är det som allra mest givande att spekulera kring detta då det går som bäst. Utveckling av team och arbetsgrupper sker då vi fokuserar på tidigare framgångar och drar nytta av de positiva erfarenheter vi har. Starta från toppen istället för botten och behåll framgången i ditt team.

Framgångsrikt team

Att bygga team är inte alltid helt enkelt och det behövs kunskap och kompetens inom ämnet om sammansättningen ska ha de bästa förutsättningarna. Dessa kunskaper kan du som chef och ledare få genom en ledarskapskurs. Där får du hjälp med hur du ska tänka inför en sådan uppgift för att utfallet ska bli positivt. En stor del i ett framgångsrikt team är att kunna analysera framgången. När det går som allra bäst stanna upp och diskutera frågor kring varför det går så bra och vad som gjorts annorlunda innan. Försök hitta orsakerna till er framgång, skriv ner dem och fokusera på det positiva.

Nyckeln i att bygga team

Nyckeln i att bygga team som är framgångsrika är att hitta de styrkor ert team besitter. Analysera vad som fungerar bra och mindre bra i gruppen och vad som kan göras bättre. Tydliggör roller, arbetsmodeller och ansvarsfördelning och få de bästa verktygen till att göra framgången till ett faktum och undvika misstag. Om alla teammedlemmar känner sig säkra i sina roller minskar det uppkomsten av eventuella konflikter. Skapa alltid en handlingsplan inför ett projekt och var noga med att notera allt från egna analyser till vem som är ansvarig för vad. Stäm även av handlingsplanen regelbundet och följ upp med återkopplingar.