Certifierad ledare

Ledarskapskurs Certifierad ledare

Ta steget till certifierad ledare, genom vår utbildning. Som certifierad ledare kan du anpassa din kommunikation efter situation och målgrupp. Att kommunicera som ledare innebär att uppmärksamma känslor, både dina egna och andras, och hantera dessa för att skapa positiva relationer. Med ledarskapskursen certifierad ledare får du lära dig konsten att läsa av andra människor och på så sätt hur du kan bemöta dessa på bästa sätt. Detta kräver praktisk övning och en teoretisk grund i hur vi människor fungerar. Om du har de rätta egenskaperna och en passion för relationer har du alla chanser till att bli en expert inom området.

Certifierad ledare – ur innehållet:

  • Uppgiften att leda andra – ramar och förväntningar
  • Ledarskap med framförhållning – möt behoven i förväg
  • Viktiga värdegrunder och drivkrafter som styr
  • Att leda sin grupp med framgång
  • Arbeta på ett smartare sätt som sparar tid
  • Chefskap kontra ledarskap – balansakten mellan makt och ledning
  • Utarbeta din plan som ledare