Chefsutbildning ny chef i retorik

Chefsutbildning ny chef i ämnet retorik

Kanontips tips till alla som är ny chef! Nu finns chefsutbildning ny chef i ämnet retorik. Att ha ordet i sin makt och kunna använda det på ett övertygande sätt är ett av de allra viktigaste verktygen för framgång i nästan alla situationer i arbetslivet. Som ny chef behöver man kunna diskutera och argumentera både med personalen och med ledningsgruppen, och oavsett på vilken nivå man befinner sig, höjer en bra retorikkurs kompetensen. Varje chefsutbildning ny chef behöver ägna en del av sitt innehåll åt detta.

Det handlar både till form och om innehåll när man presenterar ett budskap. När man argumenterar för sin ståndpunkt gäller det att lyfta fram de viktigaste aspekterna men också att göra detta i rätt ordningsföljd. Presentationen har sin inneboende dynamik – eller brist på sådan – och det är inte bara vad man säger utan i hög grad också hur man säger det som avgör framgången. Även om man redan har gått en chefsutbildning ny chef kan man behöva komplettera denna med en retorikkurs.

Chefsutbildning ny chef retorik
Chefsutbildning ny chef

Där får man information baserad på aktuell forskning och väl beprövad erfarenhet, och man lär sig att komma till mötet eller presentationen väl förberedd men att det är minst viktigt att vara flexibel och kunna improvisera. Med den ökade trygghet som en genomgången retorikkurs ger, blir man lugn och avslappnad, vilket ökar möjligheten att nå fram med sitt budskap. Här handlar det även om en rent fysiologisk effekt – en avslappnad röst inger lyssnaren trygghet, medan en spänd och stressad röst ger motsatt effekt. Att leda personal handlar i hög grad om just att utstråla trygghet, och därför är det klokt att öka sina kunskaper om retorik på en högkvalitativ chefsutbildning ny chef.

Om en organisation eller avdelning har speciella behov inom retorikens område, kanske på grund av att man är verksam i en ovanlig bransch eller för att det finns en allmänt låg nivå samtidigt som behoven är stora, kan Hjärtum Utbildning skräddarsy en retorikkurs för det enskilda företaget. Det kan handla om en bred kurs för hela personalen, eller en skräddarsydd chefsutbildning i ämnet.