Konstruktiv konflikthantering är bra ledarskap

Konstruktiv konflikthantering är bra ledarskap

När du är ny som chef är det mycket du ska lära dig och kunna behärska på kort tid. Du kanske kommer till en helt ny arbetsplats med nya medarbetare och arbetsmetoder. Samtidigt som du som ny chef ska lära känna dina medarbetare och få deras förtroende är det också du som måste kunna sätta ner foten om situationen skulle kräva det. Därför vill det till att du känner dig säker när det kommer till konflikthantering då konflikter kommer att dyka upp förr eller senare. Konflikthantering handlar om att kunna tackla en eventuell konflikt innan den brutit ut och istället medla mellan parterna så båda känner sig hörda.

Hur du hanterar dessa eventuella konflikter är avgörande för hur dina kommande relationer kommer att se ut på din arbetsplats. Särskilt när du är ny som chef och dina medarbetare inte ännu har lärt känna ditt ledarskap och arbetssätt. Du som chef har rollen för ett syfte vilket är att leda ditt team så de förväntningar som finns på dessa uppfylls. Att kunna behärska konflikthantering har en väldigt stor betydelse för hur du själv mår och vad ni som team kommer att kunna prestera tillsammans. Det finns flera olika konfliktstilar du som ledare och chef kan använda dig av. Det viktigaste är att hitta det som känns mest naturligt för just dig.

Konstruktiv konflikthantering är baserat på flexibilitet så det viktiga för dig som är ny som chef är att vara öppen för att det finns flera lösningar till ett problem. Grunden i alla konflikthantering är dock kommunikation då det är enda sättet för båda parter att nå ut till varandra. Därför är det din uppgift som ledare att ha kunskap om bra och mindre bra sätt att uttrycka sig samt veta att din del i konflikten är att lyssna på båda sidor och försöka tillgodose bådas behov så långt det går.

Konflikthantering konstruktiv