Kundservice och artighet

Kundservice och kundbemötande visar prov på anställdas artighet

Kundservice och kundbemötande är något som de flesta företag tror sig ha kläm på. Det finns mängder av kurser och utbildningar inom detta område som handlar om hur man ska tänka och agera. Självklart är detta ett ämne man alltid kan utveckla och få tips och råd på hur man kan gå till väga för att känna sig säkrare i sin roll men varför göra det mer komplicerat än vad det är. Ett kundbemötande innebär hur du som anställd bemöter din kund när du träffar denna. Det handlar om artighet samt hederlig vett och etikett för hur du beter dig vid mötet med människor.

Artighet, vilket ingår i kundservice, kan till exempel vara att glatt hälsa på dina kunder när ni ses. Kundbemötande är ett välkomnat leende och att genom ärligt engagemang ta reda på kundens behov och vad denna är ute efter. Företaget Better Business har gjort en internationell undersökning där 57 länder har betygssatts angående just kundbemötande. På en pinsam sistaplats ligger Sverige när det kommer till att hälsa välkommen. Hur kan det komma sig att ett så modernt och utvecklat land har tappat det mest grundliga inom mötet mellan människor?

När det kommer till kundservice och artighet handlar det mycket om att hitta rätt personal till rätt tjänst. Människor som inte brinner för mötet och att vilja hjälpa till ska inte arbeta inom detta område. Det passar självklart inte alla eftersom vi alla har olika kvalitéer och intressen. Personal vilka arbetar med detta ska inte se det som en uppgift att vara trevlig och glad, det är bara något som ska komma naturligt. Företagen kan satsa på olika tekniker och tillvägagångssätt angående kundbemötande men när det kommer till kritan är det gammal hederlig vänlighet och en person som älskar människor som är det vinnande konceptet.

Artighet nu
Artighet