Ny som arbetsledare

Ny som arbetsledare, LedarskapsutbildningNy som arbetsledare ny i rollen

Ny som arbetsledare (klicka här) – kan vara en stor utmaning. Ta hjälp genom att gå en ledarskapskurs. För om du har gått en ledarskapskurs har du fått många av de verktyg som kommer att hjälpa dig att få en struktur på ditt ledarskap och även en viss säkerhet inför vad som komma skall.

Du kommer växa med de erfarenheter du får med tiden men förberedelse inför dessa scenarier är viktigt. Ju mer du är förberedd desto lättare kommer de situationer du ställs inför att lösas och du kommer känna en trygghet vilket smittar av sig på dina medarbetare och hela arbetsplatsen.

Ny som arbetsledare | Kursinnehåll:

Ledarskapets grunder

• Ledarrollen

• Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare

• Ledarstilar

Effektivt ledarskap – arbetsglädje och motivation

• Att få medarbetarna att vilja nå målen

• Att få medarbetarna att växa med uppgiften

• Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod och hur får vi det?

Coachning som metod för arbetsledaren

• Skillnader mellan coacha – leda – styra

• Klargöra förväntningar, vad före hur

• Mål som förankras med känslor skapar motivation

• Frågorna som leder fram mot målet

• Feedback och återkoppling

Teamutveckling av arbetslaget

• Grupp-/ teamutveckling – steg för steg

• Att gruppens effektivitet och samarbete utvecklas

• Roller i gruppen

• Att förstå vilka krav som ställs på gruppen – måluppfyllelse

Kommunikation – förutsättning för bra ledarskap

• Att kunna informera

• Att kunna ge och ta feedback

• Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen

• Medarbetarsamtal

Konflikthantering – Vilken är min roll som arbetsledare?

• Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?

• Olika typer av konflikter – konfliktstilar

• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter

• Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

Ledarskapskurs för ny som arbetsledare

Under en ledarskapskurs kommer du som är ny som arbetsledare att få träna praktiskt på situationer vilka kan uppstå på en arbetsplats. Ta också chansen att få tips och råd av andra människor i samma position som du som är mer erfarna i rollen som arbetsledare. Att vara en god arbetsledare handlar mycket om hur du är som person och vad ledarrollen innebär för dig. Var därför på det klara med vad du själv har för syn på hur en god ledare ska vara och vilken ledare du vill bli. Våga vara öppen för nya vägar och lyssna på de omkring dig men ta beslut efter vad du tycker är bäst.

Vår ledarskapskurs är en investering

Vår ledarskapskurs är en investering som du alltid kommer att ha nytta av både om du är ny som arbetsledare eller en mer erfaren sådan. Då ledarrollen skiljer sig från varandra är det en god idé att veta dessa skillnader och hur man hittar balansen som kan göra framgången till ett faktum. Att vara en god arbetsledare är ett förhållningssätt och beror mycket på vilka personliga egenskaper som du har. Du måste kunna inspirera och motivera dina medarbetare till att vilja lyckas och prestera sitt bästa. Om du har den förmågan kommer du alltid vara eftertraktad på marknaden. Anmäl dig därför till denna ledarskapskurs.

Ny som arbetsledare Ledarskapsstilar Ledarskapsutbildning
Ny som arbetsledare

Lämna en kommentar