Ny som chef

Ny som chef, nybliven chefLedarskapskurs – Ny som chef

Ny som chef (klicka här) idag och i går var du en i gänget och specialist inom ditt område. Nu är du på väg in i en ny era i ditt yrkesliv och ny som chef kommer du att ställas inför många nya arbetsuppgifter och nya utmaningar. Oavsett om du avancerar till chef inom samma organisation eller på en ny arbetsplats behöver du nu nya verktyg och nya insikter för att hitta din egen väg till ett framgångsrikt ledarskap.

Som nybliven chef inser du snart att din nya roll medför mycket mer än att ”bara” se till att din grupp av medarbetare utför ett visst arbete. Du ansvarar också för människorna som ska utföra arbetet och din ledarskapsstil och ett framgångsrikt ledarskap påverkar dina medarbetare både direkt och indirekt. Det du anser vara viktigt kommer ditt team att värdera som viktigt. Det du prioriterar kommer de att göra i första hand. De arbetsuppgifter du ger dem påverkar deras trivsel, i fokus har ett framgångsrikt ledarskap.

Rollen, ny som chef, för med sig både makt och ansvar och du behöver redskap för att kunna axla ansvaret. Vår ledarskapskurs Ny som chef ser till att du får en stadig grund i ett framgångsrikt ledarskap att utgå ifrån och så småningom bygga vidare på.

Körkort för dig som nybliven chef

Från och med nu är det inte du som ska utföra arbetsgruppens uppgifter, det är dina medarbetare. När du är ny som chef är detta nytt för dig och det kan kännas otryggt att släppa taget över själva arbetsuppgiften och lita på andra för att få den utförd.

Som nybliven chef är din roll istället att skapa de bästa förutsättningarna för att teamet, och individerna i det, ska kunna arbeta tillsammans, trivas och utvecklas i organisationen och göra goda resultat. Du är kittet som håller ihop gruppen, du fattar besluten och driver teamet framåt. Samtidigt är det viktigt att du lyssnar på medarbetarna och begrundar deras åsikter, synpunkter och önskemål.

Ny som chef som ledare

Första tiden som ny som chef kan det vara en bra idé att samla hela din grupp och berätta vem du är, vilka erfarenheter du har med dig och vilken syn på ledarskap du har. Detta kräver också att du själv har tänkt igenom hur du vill vara som ledare.

Det kan vara svårt att få tid till sådana reflektioner när du är ny som chef, därför är en ledarskapskurs för nybliven chef av stort värde, inte minst för att det ger dig tid som du behöver för att tänka igenom ditt ledarskap. Det är viktigt att du vet vad du vill med ditt chefskap, först då kan du agera starkt och förtroendeingivande och vinna dina medarbetares tillit.

Kompetent chef på ledarskapskurs

Vår ledarskapskurs Ny som chef hjälper dig ta första steget i din karriär som ny chef, den lär dig att förstå grunden i ledarskap och ger dig tid för eftertanke och möte med andra i samma situation.

Med det i bagaget är du redo att ta dig an dina uppgifter och ditt ansvar som nybliven chef och därefter bygga vidare med djupare kunskaper i till exempel medarbetarsamtal / utvecklingssamtal, coachning och bygga team.

Nästa steg för dig som är ny som chef…….

… är att vidareutveckla din ledarskapsförmåga. Tidigare kursdeltagare har då valt att även gå någon av ledarskapskurserna Agilt ledarskap,  Certifierad ledare och Kommunikativt ledarskap.

Ny som chef
Ny som chef

Lämna en kommentar