Nybliven chef

Nybliven chef – Basutbildning för nyblivna chefer

Nybliven chef, basutbildningNy i rollen har du som nybliven chef (Klicka här) många nya områden att lära dig och du har ofta kort tid på dig att sätta dig in i de nya arbetsuppgifterna.

Basutbildning för nyblivna chefer tar därför viktiga områden du behöver känna till för att snabbt komma in i chefsrollen. Denna basutbildning för nyblivna chefer hjälper dig att navigera i din nya yrkesroll som nybliven chef.

Nybliven chef – Basutbildning för nyblivna chefer 2 + 1 dagar

Genom denna basutbildning för nyblivna chefer tar du täten direkt i din nya chefsroll som nybliven chef. Du får ledarkompetens i:

Ledarskap – att leda

Coachning som metod

Konflikthantering

Kommunikation

Arbetsrätt – en introduktion

Arbetsglädje och effektivitet

Förändringsstrategier och beslutsfattande

Nybliven chef – avsnitt under dag 1 och 2

LEDARSKAP – ATT LEDA

Att gå från ”en i gänget” till chef – ny i rollen!

• Förtroende för dig som chef – hur kan ledningen bana väg för dig?

• På stolen mellan ledningen och medarbetarna

• Att acceptera att du har en ny roll med nya ansvar som ställer krav på hur du förhåller dig gentemot personalen

• Vad kan du förvänta dig av din första tid som chef?

Framgångsrikt ledarskap – Personligt ledarskap

• Hur förmedlar du din kompetens på ett naturligt sätt?

• Att ge och ta konstruktiv kritik

• Förändringsinriktat ledarskap

Teambuilding – målstyrning av grupper

• Vad finns det för fördelar med att arbeta i team?

• Hur skapar du rätt gruppsammansättning?

• Hur får du alla att sträva efter uppsatta mål?

COACHNING

Coachning som metod

• Nuläge och önskeläge

• Skillnader mellan coacha – leda – styra

Förstå först innan du vill bli förstådd

• Klargöra förväntningar, vad före hur

• Nuläge och önskeläge

Känslor skapar motivation

• Mål som förankras med känslor skapar motivation

• Integrera målen och låt ditt undermedvetna jobba åt dig

Konsten att ställa frågor för att påverka i rätt riktning

• Frågorna som leder fram mot målet

• Rätt frågor vid rätt tillfälle

• Frågor som delegeringsverktyg

Förändringsnivåer

• Skapar du förändring på rätt nivå?

• Vad är viktigast att skapa tydlighet kring?

Personlig effektivitet

• Vad är viktigt och vad är bråttom?

• Delegering med hjälp av coachning

 KONFLIKTER

Oenigheter och konflikter på arbetsplatsen

• Varför blir vi oeniga och när kan man veta att det är allvar?

• Högt i tak eller bara bråkigt?

Konflikter växer och kan urskiljas i olika stadier

• Symptom och signaler

• Så här kan man förebygga, hantera och efterhjälpa

Du som ledare – hur påverkar du konflikterna på din arbetsplats – och vilken är din roll?

• Chefsansvar och ledarkapacitet

• Vad går att göra själv som chef och när behöver man ta utomstående till hjälp?

• Ansvar och verktyg

 MEDARBETARSAMTAL

• Innehåll och struktur i samtalen

• Checklistor och arbetssätt kring samtalen

• Kopplingar till lön och belöning

KOMMUNIKATION FÖR NYBLIVEN CHEF

Få folk att lyssna, få folk att vilja, få folk att agera!

• Lär dig övertyga med retorikens verktyg

• Skapa förståelse och trovärdighet med språket

• Det vinnande kroppsspråket i presentationer och samtal

• Så får du med dig folk på tåget

• Verktyg för att hantera besvärliga människor/diskussioner

• Effektiv kommunikation stavas tydlighet – så leder din retorik till action!

Argumentation i ledarrollen

• Förbered och målgruppsanpassa

• Retorisk argumentationsmodell

• Det är med känslan vi köper – sälj till känslan!

ARBETSRÄTT

Arbetsrätt för nybliven chef – en introduktion i ämnet

• Att anställa – anställningsavtal

• Förhandlingsskyldighet vid personalfrågor

• Uppsägning av anställningsavtal, arbetsbrist och personliga skäl

• Nyheter inom arbetsrättslagstiftningen

Nybliven chef – utbildningsdag 3

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

Ledarskapets betydelse för arbetsglädjen

• Arbetsglädje vs missnöje, Herzberg har en teori

• Motivation och arbetsglädje, två ord för samma sak

• Ditt eller mitt ansvar?

• Ok, hur gör jag då?

• Mod, en förutsättning för att lyckas!

Våga leda effektivt! Om konsten att slippa stressa som chef

• Våga fokusera på effektivitet och resultat istället för på nedlagd tid och detaljkunskaper

• Ta ångvälten till hjälp för att göra resan mot målet enklare

• Delegera, prioritera och annat som är enklare sagt än gjort

• Vill du få ut mer av dina medarbetare? Så klart du vill!

FÖRÄNDRINGAR OCH BESLUT

Förändringsstrategier

• Svårigheter vid förändringar

• Olika strategier för att nå förändring

• Fallgropar vid förändringar

Beslutsfattande

• Svårigheter vid beslutsfattande

• Olika strategier för beslutsfattande

• Fallgropar vid beslutsfattande

Nybliven chef nyblivna chefer
Nybliven chef

Lämna en kommentar