Utvecklingssamtal

Lär dig hålla utvecklingssamtal

UtvecklingssamtalAlla behöver hålla utvecklingssamtal / medarbetarsamtal med sin personal minst en gång om året. Detta samtal är grundläggande inom svenskt näringsliv och faktum är att de startar redan under skoltiden. Alla med barn i skolan har gått på utvecklingssamtal en gång varje termin. Där går ni igenom barnets förmågor, prestationer och mål i syfte att kontrollera utvecklingen och måluppfyllelsen och ge indikationer om betyg.

Få kunskaper om det nya framtidssamtalet

På samma sätt fungerar näringslivets medarbetarsamtal, med den skillnaden att den anställde nu måste klara sig själv, utan föräldrar. Den anställdes kunskaper och prestationsnivå sätts på pränt och diskuteras tillsammans med medarbetaren. Kanske behöver du extra utbildning inom något område eller kanske behöver arbetsuppgifter läggas till eller dras ifrån. Allt sammantaget syftar medarbetarsamtalet / utvecklingssamtalet till att analysera nuläget och lägga upp planer inför framtiden. En ledarskapsutbildning som ger utveckling inom medarbetarsamtal banar vägen för smidiga och givande samtal.

Övningsuppgift: få struktur i utvecklingssamtalet

På samma sätt som läraren förbereder sig inför utvecklingssamtalet med eleven och dennes föräldrar behöver du som chef förbereda dig inför ett utvecklingssamtal / medarbetarsamtal med din personal. Det är av stor vikt att samtalen är strukturerade och organiserade, med en tydlig agenda och modeller för uppföljning. Annars faller samtalet platt till marken och ger inte den utveckling som det är tänkt att ge medarbetaren. Det kommer heller inte att ge dig som chef den nödvändiga input du behöver för att rätt bedöma prestation, motivation och förmåga. Vår utbildning i utvecklingssamtal / medarbetarsamtal lär dig hur du ska lägga upp samtalet så att det får den effekt det är avsett att ha.

Utbildning i utvecklingssamtal | Innehåll

  • Målet med samtalet
  • Få struktur i samtalen med rätt innehåll
  • Arbetssätt och checklistor
  • Koppling till lön och belöning
  • Faktorer för motivation
  • Hur utvärdera du prestation och kompetens?
  • Samtalsmetodiken viktig
  • Hur ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik?
  • Hantera orimliga krav och villkor
  • Uppföljning är a och o