Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal – Framtidssamtal

UtvecklingssamtalAlla behöver hålla utvecklingssamtal / medarbetarsamtal (Kursprogram) med sin personal minst en gång om året. Detta samtal är grundläggande inom svenskt näringsliv och faktum är att de påbörjas redan under skoltiden. Alla med barn i skolan har gått på utvecklingssamtal en gång varje termin, där barnets förmågor, prestationer och mål gås igenom i syfte att kontrollera utvecklingen och måluppfyllelsen och ge indikationer om betyg.

Nya framtidssamtalet

På samma sätt fungerar näringslivets medarbetarsamtal, med den skillnaden att den anställde nu måste klara sig själv, utan föräldrar. Den anställdes kunskaper och prestationsnivå sätts på pränt och diskuteras tillsammans med medarbetaren. Kanske behövs extra utbildning inom något område eller kanske behöver arbetsuppgifter läggas till eller dras ifrån. Allt sammantaget syftar medarbetarsamtalet / utvecklingssamtalet till att analysera nuläget och lägga upp planer inför framtiden.

Struktur och planering i utvecklingssamtalet

På samma sätt som läraren förbereder sig inför utvecklingssamtalet med eleven och dennes föräldrar behöver du som chef förbereda dig inför ett utvecklingssamtal / medarbetarsamtal med din personal. Det är av stor vikt att samtalen hålls strukturerat och organiserat, med en tydlig agenda och modeller för uppföljning. Annars faller samtalet platt till marken och ger inte den utveckling som det är tänkt att ge medarbetaren.

Det kommer heller inte att ge dig som chef den nödvändiga input du behöver för att rätt bedöma prestation, motivation och förmåga. Kursen i utvecklingssamtal / medarbetarsamtal lär dig hur du ska lägga upp samtalet så att det får den effekt det är avsett att ha.

Kurs i utvecklingssamtal | Kursinnehåll

Målet med samtalet
Få struktur i samtalen med rätt innehåll
Arbetssätt och checklistor
Koppling till lön och belöning
Faktorer för motivation
Hur utvärderas prestation och kompetens?
Samtalsmetodiken viktig
Hur ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik?
Hantera orimliga krav och villkor
Uppföljning är a och o

(Praktiska checklistor ingår i kursdokumentationen)

Lämna en kommentar