Ledarskapsutbildning i Stockholm

Ledarskapsutbildning i Stockholm för ny chef En ledarskapsutbildning i Stockholm, som vänder sig till dig som är ny som chef, tar upp de frågeställningar du ofta har när du är ny i rollen. Som ny chef på ett företag vill man självklart att den verksamhet man ska leda fungerar så bra som möjligt. Delvis påFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning för nyanställda chefer

Ledarskapsutbildning för nyanställda chefer När du går en ledarskapsutbildning nya chefer får du precis rätt nivå på utbildningsinnehållet. Som ny chef har du många krav och förväntningar på dig. Dessa kan vara helt obekanta för dig och därmed orsaka stress. Som nyligen tillsatt ledare kan kraven upplevas betungande och det kan vara ovant att plötsligtFortsätt läsa

Chefsutbildning i retorik

Chefsutbildning i ämnet retorik Ett tips för dig som är ny som chef är att boka in dig på kurser i ledarskap som även tar upp ämnet retorik. Att gå en chefsutbildning för nya chefer i retorik innebär att förbereda sig väl inför kommande diskussioner. Att ha ordet i sin makt och lära sig attFortsätt läsa